MRiRW - Kredyty i finansowe wsparcie

MRiRW - Kredyty i finansowe wsparcie

Kredyty preferencyjne i przesunięcie unijnych środków z inwestycji na wsparcie gospodarstw rolnych - to pomoc dla rolników przewidziana na czas epidemii koronawirusa - poinformował resort rolnictwa. – Epidemia koronawirusa dotyka wszystkie sektory gospodarki, w tym także rolnictwo. Niestety, wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Wyjaśnił, że bardzo są zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską, aby niewykorzystane do tej pory środki z PROW 2014-2020 przesunąć z inwestycji na bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw. Inną formą pomocy jest udostępnienie rolnikom kredytów preferencyjnych, chodzi o kredyt tzw. klęskowy, pula środków na ten cel wynosi 1 mld zł. – Ci rolnicy, którzy mieli oszacowane klęski mogą uzyskać bardzo nisko oprocentowany kredyt na 100 proc. strat, rozliczany w 50 proc. fakturami. Przy czym uwzględnione zostaną zaległe faktury wystawione od czasu wystąpienia klęski – podkreślił minister. Dodał, że jeżeli w ciągu kilkunastu dni okaże się, że zainteresowanie tym kredytem jest bardzo duże to pula środków zostanie zwiększona do 2 mld zł.

Resort przypomniał, że uruchomiony został również preferencyjny kredyt klęskowy - inwestycyjny, z którego można sfinansować naprawę zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego. Ta akcja kredytowa opiewa na 0,5 mld zł. 


Reklama
Powiązane artykuły