Tematy wydań

WydanieData publikacjiTermin ZleceńZakresy tematyczne

1

16-01

08-01

Wiosenna uprawa roli i siew.

2

30-01

22-01

Nawożenie mineralne. Ochrona i pielęgnacja roślin.

3

13-02

05-02

Technika pozyskiwania mleka. Wyposażenie budynków inwentarskich. Wozy paszowe. Ładowarki rolnicze.

4

05-03

26-02

Siew punktowy. Sadzarki. Kosiarki bijakowe.

5

19-03

11-03

Systemy nawadniania. Zarządzanie gospodarstwem. Rolnictwo precyzyjne, GPS. Zbiór ziemniaków. Przyczepy rolnicze.

6

02-04

25-03

Zbiór zielonek: Produkcja sianokiszonki.

7

23-04

15-04

Części zamienne. Serwis maszyn.

8

07-05

15-04

Zbiór zbóż i słomy. Suszenie nisko- i wysokotemperaturowe.

9

21-05

13-05

Mieszalniki pasz, gniotowniki. Mechanizacja prac w przechowalniach.

10

04-06

27-05

Zarządzanie parkiem maszynowym. Producenci maszyn rolniczych.

11

18-06

10-06

Pożniwna i podstawowa uprawa roli. Pielęgnacja użytków zielonych.

12

02-07

24-06

Silosy do zbóż i pasz, przenośniki, hale magazynowe.

13

16-07

08-07

Siew bezpośredni i w mulcz: Uprawa pasowa. Pielniki.

14

30-07

22-07

Zbiór kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Usługi rolnicze.

15

13-08

05-08

Logistyka i transport. Zbiór buraka cukrowego.

16

27-08

19-08

Maszyny warzywnicze i sadownicze. Wozy paszowe.

17-18

10-09

02-09

AGRO SHOW – wydanie specjalne.

19

01-10

23-09

Ochrona i pielęgnacja roślin. Maszyny komunalne.

20

15-10

07-10

Technika pozyskiwania mleka i wyposażenie budynków inwentarskich. Ładowacze czołowe.

21

29-10

21-10

Rolnictwo precyzyjne, GPS. Części zamienne. Serwis maszyn.

22

12-11

04-11

Nawożenie organiczne.

23

26-11

18-11

Suszarnie i silosy.

24

17-12

09-12

Rynek i kierunki rozwoju i rynek techniki rolniczej , ogrodniczych, komunalnych i leśnych.