Nowości

Suszenie dwutemperaturowe - rynkowy hit firmy Polnet

Data publikacji:

Firma Polnet jest producentem i wykonawcą kompleksowych baz magazynowych do konserwacji i przechowywania ziarna zbóż i kukurydzy, których nieodłącznym elementem są suszarnie. Mogą one pracować w trybie porcjowym, jak i w ruchu ciągłym. Standardowo są wyposażone w systemy do odzysku ciepła z sekcji chłodzącej, co obniża koszty prowadzenia tego procesu.

    Suszenie dwutemperaturowe Polnet

Jeden palnik - dwie technologie

Firma Polnet oferuje suszarnie o pojemności zasypowej od 8 do 116 ton ziarna pszenicy, a wydajność suszenia tych urządzeń wynosi od 30 do 700 ton ziarna na dobę. Innowacyjnym rozwiązaniem są zaliczane do nowej grupy suszarnie z systemem suszenia dwutemperaturowego, które od dwóch lat cieszą się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią klientów. Praktyka dowiodła, że suszenie dwustopniowe kukurydzy przy stosowaniu dwóch temperatur ma szereg pozytywnych aspektów.

Mokre ziarno kukurydzy na wstępie jest delikatnie podgrzewane powietrzem o niskiej temperaturze 45-60°C, a dopiero w etapie drugim ma kontakt z powietrzem suszącym o właściwej temperaturze 110-120°C. Ten specyficzny proces suszenia pozwala wyeliminować negatywne efekty, związane z jednostopniowym, agresywnym atakowaniem zimnego ziarna na wstępie wysoką temperaturą 120°C.

Zapobiega to zapiekaniu ziarna, które w temperaturze 120°C zasklepia swoje pory z zewnątrz, jednocześnie pozostając mokre w środku. Zasklepione pory skorupki ziarna niemal uniemożliwiają wydobycie z jego rdzenia pozostającej tam wilgoci. Wstępne delikatne podgrzewanie rozszerza pory otuliny ziarna i pozwala jednorodnie wysuszyć ziarniaki w całym ich przekroju.

Przekłada się to zdecydowanie na ekonomię procesu suszenia, który trwa krócej, więc pochłania mniej energii. Inna pozytywna i cenna strona tego procesu to mniejsza utrata białka. Ziarno jest łagodniej traktowane termicznie i białko nie ulega denaturacji w istotnym stopniu.

Suszarnie marki Polnet realizują suszenie dwutemperaturowe przy użyciu jednego źródła energii - pieca lub palnika. To sprawia, że urządzenie jest mniej skomplikowane w budowie i łatwiejsze w obsłudze. Jest to istotna przewaga nad rozwiązaniami, w których stosuje się dwa palniki lub piece. Opcją dodatkową jest możliwość zasilania suszarni energią, pochodzącą ze źródeł alternatywnych.

Pozwala to użytkownikowi przeprowadzać suszenie ziarna powietrzem, które jest podgrzewane energią cieplną, pozyskaną ze spalania bel sprasowanej słomy lub spalania gazu/oleju, w zależności od dostępności w danym momencie danego typu paliwa lub jego ceny, by maksymalnie uwydatnić ekonomię suszenia. Opinie użytkowników są jednoznaczne: koszt wysuszenia tony ziarna w tych urządzeniach jest o 10-15% niższy w porównaniu do kosztów suszenia ziarna w suszarniach o budowie tradycyjnej.

Trwałość, niższe koszty i ochrona środowiska

Sama budowa konstrukcji suszarni także zasługuje na szczególną uwagę. W pierwszej kolejności jest to stopień oraz typ izolacji termicznej i akustycznej maszyny od otaczającego ją środowiska. Do tego celu Polnet wykorzystuje prasowaną płytę warstwową wełny mineralnej. Stopień izolacji oraz trwałość powłoki izolacyjnej są nieporównywalnie dłuższe w czasie w porównaniu do powszechnie stosowanych otulin z wełny w rolce, która po krótkim okresie pracy zamaka i opada wewnątrz paneli ściennych, przestając spełniać swą podstawową funkcję izolacyjną.

Ma to istotne znaczenie dla energochłonności użytkowania suszarni. Sama konstrukcja stalowa kolumny - na specjalne życzenie - jest wykonywana ze stali kwasoodpornej, co pozwala całkowicie wyeliminować korozję jako główny czynnik skracający okres użytkowania maszyny. Suszarnie firmy Polnet zaprojektowane są jako urządzenia niskoemisyjne. I nie chodzi tylko o emisję gazów powstałych podczas spalania paliw.

Ważne jest zredukowanie emisji poziomu hałasu, co w pełni realizuje opisana obudowa izolacyjno-termiczna. W przypadku suszenia kukurydzy emisja dotyczy także pyłów, a konkretnie łuski kukurydzianej. W rozwiązaniach starszych typów wydostaje się ona z suszarni podczas ruchów ziarna wewnątrz kolumny. Natomiast w urządzeniach marki Polnet specjalne zaprojektowany układ wybierania o napędzie pneumatycznym - w połączeniu ze sterowanym pneumatycznie klapami wylotowymi - tworzy zintegrowany system, który blokuje wylot zapylonego powietrza z maszyny podczas ruchu ziarna w jego wnętrzu.

W ten sposób przy wstępnej, prawidłowej kalibracji maszyny można osiągnąć emisyjność pyłu z urządzenia bliską zeru. W kwestii ekonomii suszenia - zarówno czasowej, jak i energetycznej - rozwiązania suszarni firmy Polnet zawierają wszystkie stosowane obecnie trendy w ich budowie, a wiele z nich to autorskie rozwiązania pracowników firmy. Dlatego formalnością jest zaznaczenie kwestii odzysku ciepłego powietrza (rekuperacji) z sekcji chłodzenia i przekierowanie go do sekcji suszącej jako standardowy element wyposażenia suszarni pracujących w trybie ciągłym.

Koszt zakupu suszarni dwutemperaturowej jest o ok. 15% większy niż suszarni tradycyjnej o ruchu ciągłym, ale jak oceniają użytkownicy, wydatek zwraca się w ciągu dwóch sezonów pracy tych urządzeń. Wyższa jakość ziarna po suszeniu jest w przypadku suszarni tego typu wartością dodaną.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.