Gospodarka i rolnictwo

Żywność ekologiczna - Unijne porozumienie

Data publikacji:

roducenci żywności ekologicznej otrzymali wreszcie oczekiwany sygnał z UE dotyczący nowych regulacji dotyczących produkcji i oznakowania żywności ekologicznej.

Przedstawiciele państw unijnych reprezentowani w specjalnej komisji ds. rolnictwa potwierdzili w Brukseli, że po trzech latach negocjacji państwa członkowskie i Parlament Europejski wypracowały konsensus w tej sprawie. Nowe przepisy mają wspierać ekologiczną produkcję w całej UE, zagwarantować konkurencyjność gospodarstw ekologicznych oraz chronić konsumentów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami ze strony producentów i dystrybutorów ekożywności. Najważniejsze założenia porozumienia to wprowadzenie przejrzystych, jednolitych i uproszczonych przepisów dotyczących procesu produkcyjnego oraz stosowania pestycydów, wzmocnienie kontroli produkcji, zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy europejskimi produktami a ekożywnością importowaną spoza Unii Europejskiej, wypracowanie takich umów handlowych z krajami trzecimi, które ułatwią sprzedawcom produktów ekologicznych z UE wejście na rynek pozaeuropejski, rozszerzenie listy produktów klasyfikowanych jako ekologiczne, wypracowanie nowego systemu przyznawania certyfikatów grupowych, pozwalających na zmniejszenie kosztów certyfikacji czy kontroli, które zostaną rozłożone na kilka osób. Po potwierdzeniu porozumienia na poziomie specjalnej komisji ds. rolnictwa złożonej z przedstawicieli państw członkowskich teraz formalną zgodę na przepisy muszą wydać jeszcze Parlament Europejski i Rada UE. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.