Gospodarka i rolnictwo

Zwiększone finansowanie obszarów wiejskich

Data publikacji:

Wprowadzenie przepisów ws. instrumentów finansowych do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - zakłada projekt noweli przyjęty we wtorek przez rząd. Regulacja stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak wskazało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, nowe przepisy umożliwią stosowanie instrumentów finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

"Chodzi o nową formę wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego" - czytamy.

W praktyce, jak wyjaśniono, oznacza to, że podmioty te będą mogły wystąpić do "zaangażowanych we wdrażanie IF" banków z wnioskiem o kredyt preferencyjny objęty gwarancją ze środków instrumentu finansowego utworzonego w ramach PROW 2014-2020. "Regulacja ta stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji" - wskazano.

Wsparcie z instrumentu finansowego ma umożliwić finansowanie "znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych)" niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego.

Jak podkreślono, dzięki gwarancjom banki uzyskają zabezpieczenie części ryzyka kredytowego - do 80 proc. dla jednego kredytu.

Szacuje się, że dzięki środkom PROW 2014-2020 (planowanym do udostępnienia na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro)- do końca 2023 r. ma być utworzony portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro. "Jeżeli zainteresowanie tą formą wsparcia będzie większe niż to oceniono, możliwe będzie zwiększenie puli środków na ten cel" - zapowiedziano.

Według CIR dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.

Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.