Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW w sprawie przeanalizowania przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW w sprawie przeanalizowania przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

W dniu 13 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws prawie przeanalizania pod względem prawnym przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin dotyczacych wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już "kwalifikantem", czy ww. przepisy nie pozostają w sprzeczności z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

 W ocenie samorządu rolniczego domaganie się zapłaty za materiał pochodzący już z własnej produkcji producenta rolnego dowodzi, że w tej kwesti przesisy ww. ustawy naruszają standardy konstytucji. Podstawą tej tezy jest fakt, że de facto rolnik zmuszony jest do kolejnych płatności za towar, który stał się już jego własnośią w dniu zakupu.


Reklama
Powiązane artykuły