[ATR] Technika Siewniki

Zakupy siewników w ramach PROW 2014-2020

Data publikacji:

W latach 2016-2020 beneficjenci PROW 2014-2020 skorzystali z dofinansowania do zakupu 4075 siewników, w tym 3147 maszyn z rzędowym systemem wysiewu i 928 siewników punktowych (prezentowane w niniejszym artykule dane nie obejmują nabytych w tym programie siewników poplonów - łącznie ok. 1100 szt. oraz 17 specjalistycznych siewników Vredo do podsiewu traw). W analizowanym okresie liderem sprzedaży siewników w ramach PROW byli przede wszystkim krajowi producenci - firmy Agro-Masz (19,3% ogółu) oraz Unia Group (15%), a spośród maszyn importowanych firma Amazone (10,4%).

Zakupy siewników realizowano przede wszystkim w ramach popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (94,1% ogółu), a pozostałą część przeważnie w ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” (5,9%) - tabela 1. Nabywane przez usługodawców siewniki rzędowe charakteryzowały się wyraźnie większą pojemnością zbiorników (średnio 1698 dm³), niż w przypadku maszyn, które trafiły do gospodarstw pozostałych beneficjentów PROW (1139 dm³).

Strukturę zakupów siewników rzędowych i punktowych prezentuje tabela 2. Wśród siewników rzędowych, z mechanicznym i pneumatycznym systemem wysiewu nasion, wyróżniono następujące ich rodzaje:

  • Siewniki zawieszane i zaczepiane, mogące pracować jako maszyny samodzielne lub w zestawie z różnego typu maszynami uprawowymi wyposażonymi w hydropak.
  • Siewniki nabudowane, tj. montowane na różnego rodzaju narzędziach uprawowych, z możliwością samodzielnego demontażu siewnika. Pozwala to na dobranie zestawu uprawowo-siewnego do specyficznych warunków uprawy, jak również wykorzystanie wyłącznie narzędzia uprawowego.
  • Zestawy uprawowo-siewne, czyli integralne agregaty uprawowo-siewne, stanowiące praktycznie nierozłączny zestaw narzędzia (maszyny) uprawowego(-ej) i siewnika.
  • Siewniki do uprawy pasowej (strip-drill, strip-till), tj. maszyny uprawowo-siewne do pasowej uprawy gleby i siewu nasion. Zespołem uprawowym są zęby (dłuta/redlice) do głębokiego spulchniania pasa roli, zwykle z opcją wgłębnego umieszczania nawozu w glebie, często współpracujące z przednim krojem tarczowym i gwiazdami formującymi uprawiony pas gleby. Wysiew nasion w uprawionych pasach gleby realizowany jest za pomocą redlic wysiewających (talerzowych lub zębowych), względnie wykorzystuje się do tego celu dołączane do maszyny wymienne sekcje (przystawki) wysiewające do siewu rzędowego lub punktowego (np. Salvis, Czajkowski).

Siewniki według województw

Ponad połowa (51,1%) ogółu siewników rzędowych i punktowych trafiła do rolników i usługodawców z województwa lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i łódzkiego - tabela 3. Siewniki rzędowe o największej przeciętnej pojemności zbiorników nasion (w części przypadków były to także zbiorniki dzielone na nasiona i nawozy) zostały nabyte przez użytkowników z woj. zachodniopomorskiego (2333 dm³) i lubuskiego (2166 dm³).

Te pojemne maszyny zasiliły gospodarstwa o największej przeciętnej powierzchni użytków rolnych, odpowiednio 104 i 100 ha UR. Najmniejsze z tych maszyn nabyli rolnicy z woj. małopolskiego (618 dm³; 31,1 ha UR) i łódzkiego (684 dm³; 30,8 ha UR).

 

Polecamy powiązane produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.