Raporty Technika

Zakupy rozrzutników obornika w ramach PROW w latach 2008-2018

Data publikacji:

W latach 2008–2018 beneficjenci PROW skorzystali z dofinansowania do zakupu 14 594 rozrzutników obornika, w tym 14 221 (97,4% ogółu) maszyn polowych, 264 (1,8%) sadowniczych oraz 109 (0,7%) ogrodniczych.

    Zakupy rozrzutników obornika w ramach PROW w latach 2008-2018

Z budżetu PROW 2007-2013 do końca 2015 r. zakupiono 12 842 (88% ogółu) maszyn, a z PROW 2014-2020 do końca 2018 r. 1752 912%) sztuk – rys. 1. Do większości z tych maszyn (96%) rolnicy otrzymali dofinansowanie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pozostałe inwestycje zrealizowano w działaniach dotyczących: OSN, Natura 2000, Rozwój usług i Przywracania potencjału. Najwięcej rozrzutników obornika zakupiono w 2012 r. (2600 szt., tj. 17,8% ogółu), a najmniej w 2016 r. (zaledwie 27 szt.), czyli w pierwszym roku faktycznej realizacji inwestycji w nowym PROW.

W układzie terytorialnym najwięcej rozrzutników obornika (3051 szt., tj. 20,9% ogółu), w tym o największej łącznej ładowności (19,1%) nabyli rolnicy z województwa mazowieckiego, a w dalszej kolejności z województwa podlaskiego i wielkopolskiego - tabela 1. Pod względem tych dwóch kryteriów na przeciwległym biegunie znalazły się gospodarstwa z województw: lubuskiego (185 szt.), zachodniopomorskiego (157 szt.) i dolnośląskiego (149 szt.), które na tle pozostałych wyróżniały się też największą powierzchnią użytków rolnych (średnio od 74,2 do 99,8 ha) oraz największą ładownością nabywanych rozrzutników (średnio 9,4 t). Maszyny o najmniejszej przeciętnej ładowności skrzyni ładunkowej (6 ¸ 6,3 t) zasiliły stosunkowo niewielkie gospodarstwa w województwach małopolskim (21,5 ha) i świętokrzyskim (22,1 ha).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.