Raporty Technika

Zakupy rozrzutników obornika w ramach PROW 2014-2020

Data publikacji:

W latach 2016–2020 beneficjenci PROW skorzystali z dofinansowania do zakupu 3027 rozrzutników obornika, w tym 2888 (95,4% ogółu) maszyn polowych i 139 (4,6%) sadowniczych. Do większości z tych maszyn (87%) rolnicy otrzymali dofinansowanie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pozostałe inwestycje zrealizowano w działaniach/operacjach: Natura 2000 (9,4%), Rozwój usług rolniczych (2,8%) i Ochrona wód (OSN) (0,9%). 

    Zakupy rozrzutników obornika w ramach PROW 2014-2020

Najwięcej rozrzutników obornika zakupiono w 2019 r. (37,3% ogółu), a najmniej w 2016 r. (0,9%), czyli w pierwszym roku faktycznej realizacji inwestycji w PROW 2014-2020 (dane o inwestycjach PROW w 2021 i 2022 r. nie zostały udostępnione przez ARiMR). Najwięcej rozrzutników obornika dostarczyła Unia (20%) i Metal-Fach (18,8%). Spośród maszyn importowanych największy udział miała firma Pichon (6,3% ogółu).

W układzie terytorialnym najwięcej rozrzutników obornika (458 szt., tj. 15,1% ogółu), w tym o największej łącznej ładowności (15,8%) nabyli rolnicy z województwa podlaskiego, a w dalszej kolejności z województwa łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego - tabela 2. Maszyny o najmniejszej przeciętnej ładowności skrzyni ładunkowej (średnio 6,55 t) zasiliły stosunkowo niewielkie gospodarstwa w województwach małopolskim (21,2 ha) i świętokrzyskim (24,2 ha).

Rozrzutniki o największej pojemności wybierali użytkownicy zwłaszcza z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego ­- odpowiednio średnio 11 i 10,4 t. Gospodarstwa tego zachodniego regionu charakteryzowały się też największym przeciętnym areałem użytków rolnych - średnio powyżej 80 ha UR....

Polecamy produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.