[ATR] Technika opryskiwaczePROW

Zakupy opryskiwaczy w ramach PROW 2014-2020

Data publikacji:

Jednym z wielu celów PROW 2014-2020 i realizowanych w poszczególnych działaniach programu inwestycjach jest racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, w tym modernizacja technicznego wyposażenia gospodarstw rolnych. W ramach tego programu w latach 2016-2019 beneficjenci PROW skorzystali z dofinansowania do zakupu około 60 tys. tzw. rolniczego sprzętu ruchomego, czyli narzędzi, maszyn, kombajnów, ciągników, przyczep, urządzeń itp. Popularnym rodzajem maszyn nabywanych z dotacją PROW były opryskiwacze.

Z analizy danych ARiMR o inwestycjach zrealizowanych w wybranych działaniach programu wynika, że w analizowanym okresie beneficjenci PROW zakupili 5215 (86,7% ogółu) opryskiwaczy polowych oraz 800 (13,3%) sadowniczych, w tym 39 (0,6%) tzw. opryskiwaczy herbicydowych, które można agregować np. z belkami herbicydowymi lub lancami ręcznymi. Łączne zakupy wyniosły 6015 opryskiwaczy, z czego większość stanowiły maszyny zaczepiane (4307, tj. 71,6% ogółu), w drugiej kolejności zawieszane (1663; 27,6%), a opryskiwacze samojezdne znalazły 45 (0,7%) nabywców.

Prawie wszystkie (5816 szt., tj. 96,7%) z powyższych inwestycji zrealizowano w poddziałaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, a zaledwie 197 sztuk (3,3%) w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - Rozwój usług rolniczych” oraz 2 maszyny w poddziałaniu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”...

 

W artykule zawarte są następujące informacje:

  • Zakupy opryskiwaczy według województw
  • Zakupy opryskiwaczy według producentów
  • Struktura zakupów opryskiwaczy krajowych i z importu
  • Struktura zakupów opryskiwaczy według grup obszarowych gospodarstw
  • Ciągnikowe opryskiwacze polowe wg klas pojemności
  • Opryskiwacze sadownicze
  • Duże i małe opryskiwacze ciągnikowe
  • Struktura zakupów opryskiwaczy importowanych według kraju producenta
  • Opryskiwacze samojezdne

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.