Gospodarka i rolnictwo

X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji

Data publikacji:

27 listopada 2017 r. w Parzniewie odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel, p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Janina Pszczółkowska.

Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące przyjętej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w którym wskazano, że założenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  co do rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich zostały określone podczas tworzenia szczegółowych programów regionalnych w zakresie polityki rolnej, w ramach przyjętej przez Rząd „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W wymiarze regionalnym utworzono zespoły, które mają analizować potrzeby rozwojowe przeprowadzane w poszczególnych województwach.
Zdaniem KRIR, proponowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kryteria oceny ofert pisemnych wydaje się, że przeczą tym założeniom. Należy uwydatnić cechę regionalnych uwarunkowań właściwych dla poszczególnych województw. Prace zespołów do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w poszczególnych województwach są obecnie na zaawansowanym poziomie przy wysokim zaangażowaniu samorządu rolniczego. Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła do wiadomości ustalone zasady wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zarządzeniem nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 09.10.2017 r., w których ustalono preferencje dla pewnej grupy gospodarstw tj. małych gospodarstw rolnych.
Jednak Krajowa Rada Izb Rolniczych nie może zaakceptować braku wcześniejszych konsultacji społecznych tych zasad  z KRIR. Niezasięganie opinii środowiska rolniczego w tak ważnych dla rolników sprawach jest działaniem zaskakującym, niezrozumiałym i szkodliwym, zagrażającym dobrej współpracy Izb Rolniczych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Odnosząc się do punktacji zaproponowanej w załączniku nr 4 – „Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP” Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR – KRIR uważa tą punktację za niewłaściwie  przygotowaną, ponieważ preferuje jedną grupę rolników drobnych i młodych, a nie daje szans powiększenia gospodarstw  rozwijających się rolników w wieku 50+ lat, nie będzie więc służyć wydzierżawianiu ziemi przez faktycznie produkcyjne gospodarstwa rolne, tylko takim które były małe i nie utrzymywały się z produkcji rolnej i de facto nie będą miały szans na utrzymanie z rolnictwa.
Dlatego KRIR ponownie wniosła o omówienie zasad dzierżawy ustalonych przepisami omawianego Zarządzenia na spotkaniu Dyrektorów OT KOWR oraz Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych.
Jednocześnie podkreślono, że uwagi przedstawione do poszczególnych kryteriów mają na celu dążenie do udoskonalenia regulacji prawnych oraz procedur dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu WRSP w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.
Następnie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsumował ostatnie dwa lata pracy resortu i wskazał na podjęte działania, które ukróciły spekulacje ziemią rolną. Minister omówił realizację wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i zmiany w działaniu administracji rolnej – powołanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Minister Jurgiel przedstawił także priorytety na najbliższy czas. Jednym z nich jest kwestia uzgodnień w zakresie kolejnej perspektywy finansowej i kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 – propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione przez komisję Europejską pod koniec bieżącego tygodnia.

Kolejne zadania w pracach ministerstwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich oraz na zwalczaniu ASF.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.