Aktualności

Wydłużony termin zasiłku opiekuńczego

Data publikacji:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 26 lipca 2020 r. wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek przysługuje także w sytuacji, gdy rolnik podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem pomimo otwarcia ww. placówek, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2020 r. Rolnik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy musi złożyć odpowiedni wniosek. Nie będzie go jednak trzeba ponawiać w przypadku, gdy był on złożony przed wejściem w życie nowych przepisów i wskazano w nim okres opieki nad dzieckiem do 26 lipca 2020 r., a także spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.