Gospodarka i rolnictwo

Wspólna Polityka Rolna. Plan Strategiczny wchodzi w życie

Data publikacji:

W połowie marca weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Regulacja stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w Polsce.

    Wspólna Polityka Rolna. Plan Strategiczny wchodzi w życie

Nowa regulacja umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców. Plan Strategiczny został w dniu 14 grudnia 2021 r. przyjęty przez Radę Ministrów, a w dniu 31 sierpnia 2022 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała środki w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru wspólnej polityki rolnej (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej (EFRROW). W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Według przepisów ustawy składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy, będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR. Wniosek o przyznanie pomocy - w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, a także płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub płatności ONW - będzie można składać od 15 marca 2023 r.

W zakresie doradztwa rolniczego i transferu wiedzy ustawa przewiduje kontynuację dotychczasowego rozwiązania polegającego na świadczeniu usług doradczych przez osoby fizyczne wpisane na prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie listy doradców rolniczych i ekspertów przyrodniczych. Nowe przepisy przewidują obowiązek podnoszenia wiedzy przez doradców i ekspertów oraz system podstawowych i uzupełniających szkoleń i szkoleń specjalizacyjnych oraz stosownych egzaminów organizowanych przez Centrum.
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.