[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na glebę

Data publikacji:

Komisja Europejska 4 lutego opublikowała badanie dotyczące wpływu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na zrównoważone gospodarowanie glebą.Według opublikowanego raportu dzięki Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) istnieją wymogi dotyczące ograniczenia stosowania środków ochrony roślin poprzez wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz zakaz ich stosowania na obszarach proekologicznych objętych płatnościami z tytułu zazieleniania. Ponadto zasada współzależności przyczyniła się do ograniczenia stosowania nawozów w strefach szczególnie wrażliwych na azotany.

Badanie to wykazało również, że WPR umożliwiła długoterminowe zmiany w praktykach rolników, promując wdrażanie praktyk korzystnych dla gleby, takich jak: międzyplony, rośliny okrywowe i uprawy wiążące azot. Mimo to w badaniu zwrócono uwagę na niewiele skutków dotyczących utrzymania resztek pożniwnych, stosowania obornika i kompostu.

Jeśli chodzi o erozję gleby, badanie podkreśla, że środki WPR przyczyniły się do jej ograniczenia. Jednak w latach 2010-2016 postęp był ograniczony, co sugeruje, że należy wzmocnić wysiłki na rzecz ograniczenia erozji gleby, w szczególności na obszarach, na których ryzyko erozji jest wysokie. W badaniu stwierdzono także, że wkład WPR w łagodzenie zagrożeń dla gleby zależy od wyborów wdrożeniowych na szczeblu państw członkowskich lub regionalnym.

Raport, wraz z wynikami konsultacji społecznych na temat zasobów naturalnych oraz ustalenia wcześniej opublikowanych badań pomocniczych dotyczących bioróżnorodności i wody, przyczynią się do wspólnej oceny wpływu WPR na różnorodność biologiczną, glebę i wodę. Wyniki te pokazują skuteczność, wydajność, spójność, przydatność i wartość dodaną WPR dla UE w odniesieniu do jej wpływu na zasoby naturalne. Zakończy się publikacją sprawozdania Komisji przewidzianą na jesień 2021 r.

Polecamy powiązane produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.