Artykuł

Wkrótce Powszechny Spis Rolny

Wkrótce Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny odbywa się raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W tym roku przeprowadzony będzie w całej Polsce w dniach od 1 września do 30 listopada, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu. Spis zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego (infolinia spisowa 22 279 99 99) lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.


Reklama
Powiązane artykuły