Gospodarka i rolnictwo

Waloryzacja świadczeń z KRUS

Data publikacji:

Od dnia 1 marca 2021 r. podlegają podwyższeniu kwoty świadczeń emerytalno – rentowych przysługujących od 28 lutego 2021 r.

Świadczenia podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24 proc., nie mniej niż o kwotę 50 zł. Kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1013 zł 63 gr (wzrost o 4,24 proc.). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1013 zł 63 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

W taki sposób zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1250,88 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1250,88 zł. Nie zostaną natomiast podwyższone do tej kwoty tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze, świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia, emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej, z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną oraz emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Do kwoty 1250,88 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Od 1 marca wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur i rent, np. dodatek pielęgnacyjny wynosić będzie 239,66 zł, dodatek dla sieroty zupełnej 450,44 zł, dodatek kompensacyjny to kwota 35,95 zł. Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,09 mln emerytów i rencistów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.