Gospodarka i rolnictwo

W Kopenhadze o kosztach pracy w rolnictwie

Data publikacji:

W dniach 18-21 października 2018 r. w Kopenhadze odbyło się seminarium Geopa-Copa „Organizacja pracy w rolnictwie: porównawcza analiza krajowa – koszty pracy”, w którym udział wziął z ramienia KRIR – Marek Borowski, Delegat Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Podczas seminarium dyskutowano m.in. nt. siły roboczej i pracy pracowników zagranicznych w duńskim sektorze rolnym, a także przedstawiono prezentacje na temat układów zbiorowych pracy we włoskim rolnictwie, czy organizacji czasu pracy w układach zbiorowych w Finlandii. Uczestnicy seminarium zapoznali się także z prawem oświatowym w Danii i zakresie szkoleń w rolnictwie.
Seminarium w Kopenhadze była również okazją do wstępnej prezentacji treści i formy końcowego raportu „Koszty pracy w rolnictwie: krajowa analiza porównawcza”, który jest prowadzony przez Centrum Studiów nad Polityką Europejską.
Geopa-Copa, Grupa Pracodawców Zawodowych Organizacji Rolniczych w Unii  Europejskiej (UE), prowadzi dwuletni projekt analizy kosztów pracy w rolnictwie przy wsparciu DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Rolnictwo generuje blisko 5% miejsc pracy w UE i ma w dalszym ciągu duże znaczenie w Unii Europejskiej. Sektor rolnictwa jest w dużym stopniu uzależniony od nakładów pracy jednakże standardy dotyczące wynagrodzenia pracowników są nadal niejednolite, a istniejące informacje na ten temat nie zawsze są łatwo dostępne.
Po raz pierwszy tego typu badanie prowadzone jest na szczeblu UE, a Geopa-Copa dąży do uzyskania ponadnarodowego zrozumienia struktury kosztów pracy w sektorze rolnym. Dzięki niej pracodawcy i pracownicy mogliby łatwo uzyskać przegląd przeciętnego wynagrodzenia oraz praw/obowiązków. Lepsze zrozumienie oraz zdanie sobie sprawy z wagi tego tematu przyczyni się do poprawy warunków pracy, zapobieżenia dumpingowi socjalnemu i nieuczciwej konkurencji, zwalczania oszustw i nadużyć związanych z delegowaniem pracowników oraz do wspierania integracji społecznej, mobilności pracowników i pośrednictwa pracy. Projekt ten jest organizowany w ramach trzech seminariów, które są poprzedzone europejskimi badaniami przeprowadzanymi wśród dwudziestu pięciu naszych członków.

Podczas pierwszego seminarium omówiono przegląd kosztów pracy w najbardziej istotnych ekonomicznie podsektorach rolnictwa. Obecnie Geopa-Copa przeprowadzi szczegółową analizę drugiego kwestionariusza, zwłaszcza w zakresie organizacji pracy. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób zasady organizacji pracy wpływają na koszty pracy, różnicując skalę płac dla pracowników stałych i sezonowych.

Umiejętności i kwalifikacje pracowników są innym elementem branym pod uwagę w kwestionariuszach, z rozróżnieniem na pracowników wykwalifikowanych, mniej wykwalifikowanych oraz pracowników nie posiadających kwalifikacji. Wiele cech, które są porównywalne we wszystkich państwach członkowskich, można również zebrać w ramach podsumowania co umożliwia bezpośrednie porównanie wynagrodzeń brutto.
Podczas tego drugiego seminarium, którego gospodarzem była Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności, rozpoczęła się właśnie dyskusja na temat treści sprawozdania końcowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.