Aktualności

Ursus z ujemnym kapitałem własnym

Data publikacji:

W opublikowanym raporcie rocznym Ursusa uwagę przykuwa odmowa wyrażenia opinii przez firmę EY. Audytor stawia znak zapytania pod kwestią dalszej działalności spółki, której kapitał własny zszedł poniżej zera.

W 2018 r. skonsolidowana strata netto Ursusa wyniosła 150,7 mln zł wobec 23,2 mln zł straty netto w roku poprzednim. W omawianym okresie przychody sięgnęły 214,6 mln zł wobec 277,6 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata sięgnęła 104,3 mln zł wobec 4,3 mln zł w 2017 r, zaś przychody 86,8 mln zł wobec 258,6 mln zł rok wcześniej.

Wyrażenia opinii odmówił niezależny biegły rewident. Audytor zwraca uwagę na wątpliwości związane z możliwością kontynuowania działalności przez spółkę.

Wobec istotnego znaczenia spraw opisanych w uzasadnieniu odmowy wyrażenia opinii, w szczególności uwzględniając istotność kwestii kontynuacji działalności spółki przedstawionej poniżej oraz wpływ, jaki mogłoby wywrzeć uwzględnienie jej w załączonym sprawozdaniu finansowym na wynik finansowy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz na sytuację majątkową i finansową spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących możliwości kontynuowania działalności przez spółkę i stanowiących podstawę do wyrażenia opinii z badania. Dlatego też nie wyrażamy opinii na temat załączonego sprawozdania finansowego – tłumaczy EY w uzasadnieniu.

Jak wskazuje EY na koniec 2018 r. objęty przyspieszonym postępowaniem układowym Ursus posiadał ujemny kapitał własny w wysokości -50 mln zł, zaś jego zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o 141 mln zł.

Okoliczności wymienione powyżej wskazują, iż istnieje znacząca niepewność i poważne zagrożenie co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. (…) Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz ostatecznego porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności przez Grupę jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności Grupy do dalszej kontynuacji działalności w najbliższej przyszłości.

Źródło:bankier.pl 

fot.Ursus

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.