[ATR] Aktualności ursus

Ursus - potencjalna sprzedaż zakładów w Opalenicy i Dobrym Mieście

Data publikacji:

Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 listopada br. zdecydują o sprzedaży zakładów produkcyjnych w Opalenicy (za łączną cenę nie niższą niż 5,8 mln zł) i Dobrym Mieście (za łączną cenę nie niższą niż 20 mln zł), wynika z projektów uchwał.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ursus S.A.(...) postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez zarząd kupującego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, (...) jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, do której należą w szczególności:

a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,

b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,

c) księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

d) związane z zakładem produkcyjnym w Opalenicy:

- umowy najmu i dzierżawy,

- wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa,

- pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej,

e) zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także

f) nieruchomości spółki (...) wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami, które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych za łączną cenę nie niższą niż 5 800 000 zł - czytamy w projekcie uchwały.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ursus S.A. (...) postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez zarząd kupującego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście (...) jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, do której należą w szczególności:

a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,

b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,

c) księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

d) związane z zakładem produkcyjnym w Dobrym Mieście

- umowy najmu i dzierżawy,

- wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa,

- pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez zakład w Dobrym Mieście działalności gospodarczej,

e) zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także

f) nieruchomości spółki (...) wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami, które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych za łączną cenę nie niższą niż 20 000 000 zł - podano w kolejnym projekcie uchwały.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

Źródło:ISB News

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.