[ATR] Aktualności Amazone

Uprawa w stałym rozstawie rzędów z Amazone

Data publikacji:
maszyna rolnicza amazone

Firmy Amazone i Agravis rozpoczynają wspólny projekt pilotażowy „Controlled Row Farming (CRF)”. Pod tą nazwą kryje się zupełnie nowy system uprawy roli, w którym każda uprawa roślin odbywa się w stałym rozstawie rzędów.

Wizja systemu rolnictwa agroekologicznego w ramach CRF polega na wykorzystaniu zasobów w oparciu o potrzeby w celu uzyskania rozsądnych plonów i zysków oraz maksymalnego wkładu w różnorodność biologiczną. Celem jest aktywne promowanie różnorodności biologicznej i jednoczesne osiąganie zrównoważonych zysków z rolnictwa. Oba cele powinny być nie tylko realizowane, ale w idealnej sytuacji również wzajemnie się wspierać.

Badania porównawcze

W koncepcji CRF wszystkie rośliny uprawne są uprawiane w rozstawie rzędów 50 cm, przy czym zboża są wysiewane w dwóch rzędach. W zależności od płodozmianu rząd może być przesunięty o 25 cm, aby np. wykorzystać efekt agronomiczny poprzedniej uprawy podsiewanej. Siew odbywa się zazwyczaj w połączeniu z nawożeniem rzędowym. Ochronę roślin stosuje się poprzez aplikację pasmową na rząd oraz poprzez systemy Dropleg w późniejszych fazach wzrostu. Każdy przejazd odbywa się zawsze z bardzo precyzyjnym prowadzeniem po śladach dzięki sygnałowi RTK-GPS i sterowaniu kamerami.

Oczywiście zastosowanie znajduje tutaj mechaniczne odchwaszczanie, połączone z rzędową ochroną roślin, celowym nawożeniem i wysiewem roślin między rzędami. Rośliny towarzyszące - bez bezpośredniego kontaktu z nawozami i środkami ochrony roślin - wnoszą pozytywny wkład w utrzymanie fitosanitarnego podłoża uprawy głównej, jak również w żyzność i bioróżnorodność gleby. W zależności od uprawy i warunków pogodowych rośliny towarzyszące są aktywnie zarządzane w celu zapewnienia zbioru plonów.

W badaniach CRF porównane zostaną dwie różne intensywności - w jednym wariancie nacisk zostanie położony na maksymalny plon przy ograniczonej konkurencji ze strony roślin towarzyszących. Drugi wariant będzie kładł nacisk na bioróżnorodność przy zmniejszonej intensywności nawożenia i środków ochrony roślin. Dwa warianty CRF zostaną porównane z dwoma poziomami intensywności zwykłej gospodarki glebowej.

Wspólny projekt

Testy w ramach nowej technologii rozpoczną się jeszcze w roku bieżącym. Obszar testowy o powierzchni 10 ha w centrum testowym Amazone w Wambergen znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głównej fabryki w Hasbergen-Gaste. Sześcioletni płodozmian ze zbożem i kukurydzą jest typowy dla tego regionu. Polega on na zakładaniu upraw rzepaku i roślin strączkowych oraz na intensywnej uprawie międzyplonów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stworzone zostaną dobre podstawy do intensywnej wymiany doświadczeń z praktykami, przy jednoczesnej uprawie czterech roślin w czterech wariantach na jednym obszarze.

Centrum testowe obejmą w swoje władanie również eksperci w dziedzinie rolnictwa i konstruktorzy firm Amazone i Schmotzer, którzy opracują i przetestują w próbach nowe technologie i narzędzia. Z kolei doradcy ds. rolnictwa  firmy Agravis będą służyć swoją wiedzą fachową przy wyborze odpowiednich odmian i nakładów dla systemu CRF. Eksperci z Agravis Digital i Agravis Technik udzielą również wsparcia w wyborze nowych metod i technologii. Oznacza to, że wykorzystanie i testowanie różnych metod cyfrowych, od pomiarów polowych i wykorzystania maszyn do oceny upraw i oceny plonów, jest częścią projektu CRF.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.