Technika

Trendy w ziemniakach. Czynniki rozwoju

Data publikacji:

Wpływ na rozwój technologii w produkcji ziemniaków mają obecnie nie tylko klasyczne czynniki, takie jak wydajność, koszty robocze i jakość produktu, ale również w coraz większym stopniu możliwości cyfryzacji, wyzwania związane ze zmianą klimatu i zmiany przepisów prawa. Te ostatnie znajdują odzwierciedlenie w coraz większych wydatkach w dziedzinie nawożenia, coraz mniejszej dostępności środków ochrony roślin, ale także ograniczeniach w ruchu drogowym. 

    Trendy w ziemniakach. Czynniki rozwoju

    Coraz większe pojemności zbiorników wymuszają opracowanie koncepcji pojazdów, które nie będę uszkadzały gleby.

Wyższe plony, większa ilość zielonych bulw i konieczność odseparowania powierzchni przed sadzeniem doprowadziły w pewnych obszarach do sadzenia ziemniaków w większych rozstawach międzyrzędzi. Jest to trend wynikający z chęci poprawy jakości, wiąże się z nim jednak wydłużenie okresu pomiędzy dojrzewaniem a całkowitym zeschnięciem łęcin, co naraża glebę na większe, bezproduktywne oddawanie wody (ewaporacja), szczególnie w latach, w których występuje wyraźna susza wczesnoletnia.

Jednocześnie wynoszące ponad 75 cm rozstawy międzyrzędzi wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub wdrożenia szczególnych rozwiązań w celu transportu 4-rzędowych sadzarek do ziemniaków. Pewną alternatywę stanowi połączenie centralnego zbiornika z zamykanymi mechanizmami sadzącymi po bokach, które są zaopatrywane w sadzeniaki za pomocą sterowanych czujnikami taśm podających. Rozwiązanie to jest już stosowane w niektórych maszynach 6- i 8-rzędowych. Przejście na trzyrzędowy system podstawowy miałoby daleko idące skutki dla całego łańcucha technologicznego - przejście na ten system wiąże się z wysokimi kosztami w fazie początkowej, przynajmniej odnośnie nowej technologii sadzenia i zbioru ziemniaków, co może zniechęcić wiele gospodarstw do tej zmiany.

Pielęgnacja i ochrona roślin

Podczas gdy formowanie redlin jako jedna z podstawowych funkcji mechanicznej pielęgnacji wykonywana jest często podczas sadzenia, w procesie zwalczania chwastów można zauważyć już długoterminowe zmiany. Trwająca obecnie dyskusja na temat przedłużenia zezwolenia na powszechnie stosowaną, pojedynczo lub w połączeniu z innymi środkami, substancję czynną działającą jako herbicyd - metrybuzynę, stanowi impuls do dalszych prac nad mechanicznymi sposobami pielęgnacji roślin. Boki redliny są znacznie łatwiejsze do obróbki niż jej korona, mimo iż są one wrażliwsze ze względu na intensywne ukorzenienie, które powinno pozostać w miarę możliwości nienaruszone.

Oprócz klasycznych narzędzi, takich jak noże pielące, pielniki czy brony, stosuje się również rozwiązania z innych kultur, takie jak rolki gwiaździste. Wkrótce należy spodziewać się dalszych rozwiązań, ukierunkowanych na uprawę ziemniaków, takich jak nowe narzędzia, sterowanie czujnikami, skuteczniejsze połączenie mechanicznych i chemicznych środków pielęgnacyjnych, np. poprzez uprawę pasową korony redliny przy użyciu tradycyjnych opryskiwaczy z opracowaną technologią aplikacji.

....

Polecamy produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.