Trendy w ciągnikach

Trendy w ciągnikach

Prezentowane podczas targów Agritechnica liczne innowacje wyznaczają kierunki rozwoju maszyn rolniczych. O niektórych trendach w segmencie ciągników pisze inż. Roger J. Stirnimann z Uniwersytetu Rolniczego w szwajcarskim Zollikofen koło Berna.

Coraz ostrzejsze normy emisji spalin narzucają zmiany w silnikach. Najnowsza norma Stage V, dotycząca silników o mocy od 56 do 130 kW, a od stycznia 2020 r. także powyżej 130 kW, zwraca uwagę określeniem nie tylko dopuszczalnej masy cząstek stałych (w g/kWh), lecz także ich liczby (na kWh). Dlatego trudno będzie teraz spotkać silniki wysokoprężne bez filtra cząstek (DPF).

Układy kompaktowe

Dla ograniczenia emisji od dawna nie wystarczają już rozwiązania w samych silnikach. Konieczne są również technologie oczyszczania spalin, takie jak DPF, katalizator utleniający (DOC) czy układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), które w silnikach zgodnych z normą Stage V występują zawsze. Inaczej jest z układem recyrkulacji spalin (EGR), redukującym powstawanie tlenków azotu, który coraz częściej ustępuje układowi SCR. Widoczna jest obecnie tendencja do zmniejszenia recyrkulacji spalin lub jej całkowitego wyeliminowania, co jest możliwe bez pogorszenia emisji. Do zwolenników wyłącznie SCR, takich jak CNH, dołączają inni producenci, np. Fendt, który zrezygnował z EGR w nowej serii ciągników Vario 900.
Układy oczyszczania spalin DOC, DPF i SCR są poza tym coraz bardziej kompaktowe. . .

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express 23/2019
Zamów bezpłatny egzemplarz / prenumeratę


Reklama
Powiązane artykuły