Tendencje w uprawie roli wszelkimi sposobami.

Tendencje w uprawie roli wszelkimi sposobami.

Wyzwania stojące przed technologią uprawy roli są znaczne - w produkcji roślinnej wymogi dotyczące ochrony gleby oraz fitosanitarne muszą być obecnie traktowane jednakowo. Wynika to z surowych obostrzeń prawnych, dotyczących znacznych ograniczeń w stosowaniu substancji biologicznie czynnych w środkach ochrony roślin. Oznacza to, że należy korzystać z wszelkich możliwych rozwiązań dotyczących zapobiegania degradacji gleby, zmniejszania w niej zawartości próchnicy i rozprzestrzeniania się chorób i szkodników. Kluczową rolę w tym względzie odgrywał będzie zespół uprawek pożniwnych i uprawa roli.

 

Przemysł maszyn rolniczych oferuje szeroką gamę profesjonalnego sprzętu do uprawy pożniwnej i podstawowej uprawy roli, a także siewu.W technologii pożniwnej uprawy roli pierwszy zabieg będzie polegał na równomiernym rozprowadzeniu resztek pożniwnych na powierzchni pola lub na wykonaniu bardzo płytkiej uprawy...

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express 01/2020
Zamów bezpłatny egzemplarz / prenumeratę


Reklama
Powiązane artykuły