Gospodarka i rolnictwo

Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa w Berlinie

Data publikacji:

W Berlinie, równolegle z targami Grüne Woche, odbywało się Globalne Forum Żywności i Rolnictwa. Tegoroczne hasło Forum to „Systemy żywnościowe dla naszej przyszłości: połączenie sił na rzecz wyeliminowania głodu na świecie”. Polskę reprezentował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

    Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa w Berlinie

    Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa w Berlinie (fot. MRiRW)

Wspólny komunikat ministrów ds. rolnictwa

Spotkanie zakończyło się wydaniem wspólnego komunikatu. Ministrowie określili w nim swoją postawę wobec problemu głodu na świecie.

W kwestii promowania zrównoważonej produkcji ministrowie zobowiązali się do:

- kontynuowania transformacji w kierunku zrównoważonego, odpornego rolnictwa i systemów żywnościowych oraz do wdrożenia Agendy 2030 dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu 2 „Zero głodu"

- dążenia do zmniejszenia negatywnego wpływu rolnictwa i produkcji żywności na środowisko, klimat i różnorodność biologiczną oraz do zwiększenia jego pozytywnego wpływu

- promowania korzystnych dla zdrowia wyborów w zakresie konsumpcji żywności, zdrowej diety oraz ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności

- promowania zrównoważonych praktyk zarządzania produkcją zwierzęcą w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnym

- promowania uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych

- promowania skutecznego zarządzania wodą, glebą i nawozami

- wspierania badań i innowacji w rolnictwie

 

W kwestii wspierania odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw ministrowie zobowiązali się do:

- wspierania wielostronnego systemu handlowego opartego na otwartych, bezpiecznych i przejrzystych zasadach, którego podstawą będzie WTO

- wzmocnienia pozycji rolników, w szczególności drobnych i średnich, w celu ułatwienia ich udziału w rynkach i produkcji

- dbania o dostępność i przystępność cenową bezpiecznej i pożywnej żywności dla wszystkich

 

W kwestii ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności ministrowie zobowiązali się do:

- ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu wartości (Celem do osiągnięcia jest zmniejszenie o połowę globalnego marnotrawstwa żywności na mieszkańca, na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz zmniejszenie strat żywności w łańcuchach produkcji i dostaw do 2030 r.)

- zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, w szczególności w zakresie zapobiegania i ograniczania strat żywności po zbiorach oraz podczas przechowywania i transportu

- dążenia do promowania przekazywania resztek żywności lub żywności zbliżającej się do końca okresu przydatności do spożycia

- wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

- promowania edukacji konsumentów i inicjatyw informujących na temat sposobów zapobiegania i ograniczania marnowania żywności

 

W kwestii wzmocnienia grup szczególnie wrażliwych społecznie ministrowie zobowiązali się do:

- działań na rzecz zapewnienia dostępnej i przystępnej cenowo żywności dla wszystkich, szczególnie grup wrażliwych: kobiet, dzieci, osób zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i ubóstwem

- opracowania polityk mających na celu przyciągnięcia młodzieży, kobiet i nowych pracowników do sektora rolno-spożywczego oraz do wzmocnienia współtworzenia i transferu wiedzy i umiejętności w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb wszystkich osób pracujących w tym sektorze oraz wzmocnienia globalnego i lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego

- dążenia do poprawy dostępu do zasobów produkcyjnych, takich jak ziemia, woda, finansowanie, nasiona, nawozy i zasoby genetyczne, w szczególności dla grup wrażliwych

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.