Stabilizacja dochodów rolniczych – poselskie propozycje

Stabilizacja dochodów rolniczych – poselskie propozycje

25 lipca 2018 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy o Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Przedmiotowy projekt zawiera kilka propozycji np. wsparcie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, zmniejszenie wysokości naliczania składki do 1%,

Utworzenie jednego Funduszu i jednej komisji zarządzającej Funduszem, 10-osobowy skład komisji) w zasadzie nie różni się od poprzednich projektów ustawy odnoszących się do tego problemu, zarówno poselskich jak i rządowych i w dalszym ciągu jest bardzo mało doprecyzowany. Zabrakło w nim zdaniem samorządu rolniczego jasnych wytycznych, dzięki którym można byłoby w sposób jednoznaczny i uczciwy udzielać wsparcia poszkodowanym producentom rolnym. Dlatego też, samorząd rolniczy nie może zaakceptować przedłożonych przepisów ustawy.

W szczególności przedstawia się wątpliwości, które budzą projektowane przepisy:

  1. Fundusz będzie wspólny dla wszystkich produktów (mleko, trzoda, zboża i inne) i brak jest współczynnika korzystania z funduszu przez producentów danego produktu rolnego.
  2. Nie ma też współczynnika redukcji wsparcia – co w momencie, gdy w funduszu zabraknie pieniędzy? Kto dostanie w pierwszej kolejności, czy ci co złożą wniosek pierwsi? Nie uwzględniono działań priorytetowych, czyli takich wyjątkowych, które będą miały pierwszeństwo wypłaty pomocy.
  3. Nie podano na jakiej podstawie będzie określać się średnie ceny skupu produktów. Przewiduje się w art. 12, że rekompensata będzie wypłacana, jeśli dochodowość w gospodarstwie spadnie o 30% w wyniku spadku cen, które będą określane na podstawie faktur. Co zatem w przypadku, gdy rolnik będzie miał gorszy produkt z własnej winy lub będzie sprzedawał po niższych cenach, bo będzie liczył na możliwość rekompensat z KOWR?
  4. Kto ma szczegółowo weryfikować i analizować dochodowość u danego rolnika?

W zaproponowanej formie Fundusz zdaniem samorządu rolniczego nie będzie wsparciem a tylko obciążeniem.

Źródło: krir.pl


Reklama
Powiązane artykuły