Gospodarka i rolnictwo

Środki z PROW 2014-2020 wydane z "głową"

Data publikacji:

"Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje praktycznie wszystkie aspekty dotyczące rolnictwa" - powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 stycznia 2019 r., poświęconej dotychczasowej realizacji Programu i naborom wniosków w bieżącym roku.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Minister Ardanowski zapewnił, że nie stracimy żadnych pieniędzy, które są dostępne w ramach PROW 2014-2020 i dodał, że najważniejsze jest ich efektywne wydatkowanie.

- Nie tylko jest ważne wydawanie, ale ważniejsze jest jeszcze wydawanie "z głową" - podkreślił.

- Wszystko to co będzie możliwe do uproszczenia zostanie uproszczone, chociaż wprowadzanie zmian w PROW nie jest łatwe i wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej - zaznaczył szef resortu rolnictwa i dodał, że bieżąca analiza realizacji Programu jest bazą do wprowadzania modyfikacji oraz negocjacji w zakresie nowego WPR.

- Istotne jest, aby inwestowanie przynosiło wartość dodaną- zwrócił uwagę minister Ardanowski.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki szczegółowo przedstawił stan realizacji poszczególnych działań oraz harmonogram naboru kolejnych wniosków w roku 2019.

- Do końca 2018 roku na kontach beneficjentów znalazło się 16,5 mld złotych, czyli ponad 28% dostępnej puli środków - poinformował wiceminister.

Od początku realizacji do końca 2018 roku zostało złożonych łącznie około 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. A ich wartość wynosi 40,5 mld złotych, co stanowi ponad 69% całkowitego budżetu Programu. Ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46 % dostępnego budżetu.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że głównymi celami PROW 2014-2020 są: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zadania środowiskowe i klimatyczne.

- Analizując stan realizacji Programu należy pamiętać o formule n+3, a to oznacza, że środki muszą być wydatkowane do roku 2023 - podkreślił wiceminister Zarudzki.

Prezes ARiMR Maria Fajger zwróciła uwagę, że kierowana przez nią instytucja jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej.

- Jesteśmy agencją płatniczą za pośrednictwem której dystrybuowane są do beneficjentów środki unijne oraz krajowe, a miniony rok był szczególnie trudny ze względu na bardzo wiele realizowanych działań - podkreśliła prezes.

- Niezwykle istotna jest determinacja w realizacji zasady n+3, gdyż ile środków nie zostanie w tej formule zrealizowanych, tyle nam przepadnie - przypomniała szefowa ARiMR.

- Spełniliśmy tę zasadę z naddatkiem - poinformowała prezes Maria Fajger i dodała, że nie oznacza to spowolnienie w tym roku działań Agencji, a wręcz przeciwnie przyspieszenie ich. Minister Ardanowski powiedział, że pomimo trudności ARiMR dobrze realizowała swoje zadania i wskazał na wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich oraz realizację pomocy suszowej.

Źródło: ARiMR

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.