[ATR] Technika Mzuriuprawa pasowa

Mzuri - siew punktowy w technologii pasowej

Data publikacji:

W technologii Mzuri Pro-Til gleba jest uprawiana tylko w wąskich pasach, a przy tym wyłącznie spulchniana a nie odwracana, co ogranicza opory podczas pracy i zużycie paliwa. Resztki pożniwne pozostają na powierzchni nieuprawianych międzyrzędzi, chroniąc glebę przed utratą wody i erozją.

Taki sposób uprawy prowadzi do poprawy struktury i zmniejszenia zwięzłości gleby, która jest wystarczająco napowietrzona i dobrze zatrzymuje wodę, a także do wzrostu zawartości próchnicy i aktywności biologicznej. Krokiem naprzód w tej technologii jest Mzuri Pro-Til Xzact, który łączy w sobie agregat do uprawy pasowej oraz siewnik punktowy.

W agregatach Mzuri Pro-Til można wyróżnić 3 strefy robocze. Pierwszą tworzą karbowane talerze (opcja) i samo pozycjonujące się zęby-łapy. Talerze tną resztki roślinne, a zęby spulchniają glebę (do głębokości 25 cm), umieszczając w niej jednocześnie nawóz. W drugiej strefie, za pomocą ogumionych kół, służących również do transportu, następuje wtórne zagęszczenie gleby w uprawianych pasach. Warto przy tym dodać, że istotną zaletą konstrukcji Mzuri Pro-Til jest równomierny transfer masy maszyny na wszystkie koła. W trzeciej strefie pracuje zaś - dostępny opcjonalnie w maszynach Mzuri do uprawy pasowej - punktowy system dozujący Xzact, który zapewnia prezyzyjny siew nasion na stałą głębokość niezależnie od ukształtowania pola i wilgotności gleby. Materiał siewny znajduje się w zbiorniku głównym o pojemności 3400 l (dzielony w proporcji 40/60 - nawóz/nasiona), z którego zasilane jest urządzenie precyzyjnego wysiewu. Każda sekcja posiada indywidualny napęd elektryczny i napełniany na bieżąco zbiorniczek na nasiona.

Efektywne rozwiązanie

System Xzact umożliwia precyzyjny wysiew pojedynczych ziaren - kukurydzy, słonecznika czy soi. Stałe ciśnienie hydrauliczne na ramiona każdej redlicy wysiewającej agregatu zapewnia z kolei równą głębokość siewu. System posiada mechanizm dozowania nasion z regulacją podciśnienia, co pozwala na ich precyzyjne rozmieszczanie, niezależnie od wielkości. Poza tym każda jednostka wysiewająca jest wyposażona w tarczę dozującą oraz urządzenie separujące, które uniemożliwiają pomijanie lub dublowanie dozowanych nasion. Niezależny napęd silnikiem elektrycznym pozwala natomiast zachować jednakowe odstępy pomiędzy wysiewanymi nasionami, nawet przy zmiennej prędkości jazdy. Agregat Mzuri Pro-Til Xzact wyposażono w regulację ciśnienia hydraulicznego na każdym z ramion redlic wysiewających oraz podążające za nimi indywidualne kółka dogniatające. Eliminuje to powstawanie w glebie stref silnie napowietrzonych i szybko przesychających. Jednocześnie rozwiązanie to gwarantuje, że gleba nie zostanie nadmiernie zagęszczona, co umożliwia pełne i równomierne wschody roślin z nasion wysianych punktowo.

Dwie szerokości robocze

Agregat Mzuri Pro-Til Xzact może pracować bezpośrednio na ściernisku, a także na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. W ofercie są dwa modele - o szerokości roboczej 3 i 4 m. Zależnie od szerokości liczba rzędów wynosi 9 lub 5 (3 m) i 11 lub 6 (4 m), a rozstaw 33,3 lub 66,6 cm (3 m) i 36,3 lub 72,6 cm (4 m). Wymagające ciąnika o mocy 150 lub 200 KM agregaty oferują dużą wydajność - mogą pracować z prędkością roboczą do 15 km/h.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.