Gospodarka i rolnictwo

Rusza nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Data publikacji:

Od 25 stycznia do 23 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

    Rusza nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Interwencja wspiera inwestycje dotyczące budowy lub zakupu:

biogazowni rolniczej do 50 kW (obszar A) lub

– modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (obszar B);

– rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (obszar C).

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wspólne dla wszystkich obszarów dotyczą prowadzenia produkcji zwierzęcej i ekologicznej, lokalizacji inwestycji na obszarach chronionych lub prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika.

Dodatkowo w przypadku:

obszaru A – pod uwagę bierze się stopień wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa.

obszaru B – otrzymuje się punkty gdy wcześniej nie przyznano wnioskodawcy pomocy na zakup modułów fotowoltaicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz bierze się  pod uwagę  sprawność urządzeń.

obszaru C – kryteria wyboru dotyczą kompleksowości operacji, zlikwidowania wszystkich źródeł ciepła wykorzystujących kopalne paliwo stałe i zastąpienie ich kotłem na biomasę oraz wykorzystywanie systemu monitoringu i zarządzania energią.

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

1 500 000 zł obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł.

200 000 zł obszar C.

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B lub C. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR dla:

obszaru A i obszaru B wynosi 1,5 mln zł.

obszaru A i obszaru C wynosi 1,7 mln zł.

obszaru B i obszaru C wynosi 400 tys. zł.

obszaru A, obszaru B i obszaru C wynosi 1,7 mln zł.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW. Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.