[ATR] Testy praktyczne Technika

Rozrzut bardzo równomierny

Data publikacji:

Rzetelne i wszechstronne testy maszyn wykonywane przez DLG cieszą się dużym zaufaniem rolników nie tylko w Niemczech. W ubiegłym roku niemieckie towarzystwo rolnicze zbadało m.in. dwa uniwersalne rozrzutniki firmy Strautmann pod kątem równomierności rozprowadzania nawozu organicznego. Testy potwierdziły deklarowaną przez producenta wysoką jakość pracy obu maszyn.

Testom poddano modele VS 2005 (pojemność do zasuwy spiętrzającej 16 m³, dopuszczalna masa całkowita 22 t, masa własna 6,5 t) oraz PS 2201 (pojemność do zasuwy 19,6 m³, dmc 22 t, masa własna 9,9 t), na podwoziach tandem, wyposażone w adapter szerokiego rozrzutu składający się z dwóch poziomych bębnów rozdrabniających oraz dwóch talerzy rozrzucających, każdy z czterema regulowanymi łopatkami. W maszynach dawkę nawozu na ha można regulować prędkością przenośnika podłogowego i położeniem zasuwy spiętrzającej, ustawianymi bezstopniowo za pomocą terminala, a także prędkością jazdy.

Podczas testu przeprowadzonego na ściernisku w miejscowości Greven w Nadrenii Północnej-Westfalii, obiema maszynami rozprowadzano obornik w dawkach 10 i 30 t/ha. W wypadku VS 2005 sprawdzono dodatkowo dokładność rozrzutu kompostu w dawkach 5 i 25 t/ha. Aby ocenić rozmieszczenie obornika na szerokości roboczej, na polu umieszczono poprzecznie do kierunku jazdy pojemniki. Zebrany w nich materiał pozwolił ustalić podstawowy obraz rozrzutu.

Następnie wyznaczono współczynnik zmienności CV (coefficient of variability), określający procentowe odchylenie rozrzucanej dawki od wartości średniej. W obliczeniach uwzględniono zachodzenie na siebie stref rozrzutu w kolejnych przejazdach. Test równomierności wzdłużnego rozkładu rozrzucanego materiału przeprowadzono na stanowisku stacjonarnym i oparto na badaniu przepływu nawozu, który określano dzięki ciągłemu pomiarowi obciążeń osi i podpory (dyszla). W każdej próbie opróżniano cały zbiornik nawozu. W tym badaniu określano m.in. rozciągnięcie w granicy tolerancji, czyli procent czasu rozładunku, w którym dawka nawozu mieści się w dopuszczalnej tolerancji.

Dokładność potwierdzona

Jeśli chodzi o rozkład poprzeczny, rozrzutnik PS 2201 uzyskał najlepszy wynik i współczynnik zmienności CV (poniżej 20%) przy szerokości roboczej 11 i 12 m (wykres). Aby uzyskać optymalny rozrzut, w każdej próbie konieczne były dwie poprawki ustawień. Założone dawki obornika, wynoszące 10 oraz 30 t/ha, testujący utrzymywali przy prędkości jazdy odpowiednio 9,5 oraz 3,2 km/h. Rozrzutnik PS 2201 dokładnie roztrząsał nie tylko poprzecznie, lecz także wzdłużnie. W tym wypadku test wykazał bardzo dobry współczynnik CV na poziomie 13,5%. Jeśli chodzi o rozciągnięcie w granicy tolerancji, określające równomierność wzdłużą, wyniosło ono 58,9%, co również jest wynikiem bardzo dobrym.

W przypadku modelu VS 2005 badanie DLG udowodniło, że najlepszy rozkład poprzeczny obornika maszyna zapewnia przy szerokości roboczej 12 i 14 m, przy czym w porównaniu do PS 2201 w każdej próbie konieczny była tylko jedna optymalizacja ustawień. Założone dawki obornika realizowano przy prędkości jazdy odpowiednio 9,5 czy 3,2 km/h. W przypadku kompostu VS 2005 zapewniał szczególnie równomierne rozmieszczenie materiał przy szerokości pracy 11 m i to już przy zalecanych fabrycznie ustawieniach podstawowych.

Dawki kompostu (5 i 25 t/ha) utrzymywano bez problemu przy prędkości odpowiednio 7 oraz 1,8 km/h. We wszystkich próbach rozrzutnika VS 2005 współczynnik zmienności CV zawsze wynosił poniżej 20%. Model VS 2005 sprawdził się także, jeśli chodzi o wzdłużne rozdzielanie materiału, uzyskując dla kompostu wynik bardzo dobry, ze współczynnikiem zmienności na poziomie 13,3%, a dla obornika wynik dobry, ze współczynnikiem CV na poziomie 20,3%.

Uznane przez DLG

Dokładność rozrzutnika VS 2005 została oceniona bardzo dobrze lub dobrze dla obornika i kompostu, dla obu dawek roztrząsanego materiału (obornik 10 i 30 t/ha, kompost 5 i 25 t/ha). VS 2005 zapewnia bardzo dobre lub dobre wyniki także w wypadku rozkładu wzdłużnego.

Podczas testu sprawdził się również rozrzutnik PS 2201. Rozkład poprzeczny dla dawki 10 t/ha oceniono jako dobry, a dla dawki 30 t/ha jako bardzo dobry lub dobry. Jeśli chodzi o rozkład wzdłużny, PS 2201 za każdym razem wypadł bardzo dobrze.Na podstawie wyników testów potwierdzających wysoką jakość pracy rozrzutniki Strautmann VS 2005 i PS 2201 zasłużyły na etykietę jakości „Atestowany przez DLG” dla użytych w próbie rozrzucanych materiałów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.