Gospodarka i rolnictwo

Rozmowy polsko-uzbeckie

Data publikacji:

Sekretarz stanu Szymon Giżyński przyjął dziś zastępcę ministra rolnictwa Republiki Uzbekistanu Saidkamola Chodżajewa.

W spotkaniu wzięli także udział: chargé d’affaires Republiki Uzbekistanu w RP Bachrom Babajew oraz  główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, a także przedstawiciele resortów rolnictwa obydwu krajów.

Szefowie delegacji Polski i Uzbekistanu potwierdzili zainteresowanie rozwojem dwustronnych kontaktów w dziedzinie rolnictwa i wspólnie stwierdzili, że obecny wzrost wskaźników gospodarczych w naszych krajach, podobny potencjał ludnościowy i występująca po obu stronach wola oraz gotowość wspólnych działań, stanowią obiecujące podstawy przyszłej współpracy.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę na duży niewykorzystany potencjał polsko-uzbeckiej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi i jednocześnie wyraził nadzieję na zbudowanie trwałej tendencji wzrostowej we wzajemnych obrotach. Polski wiceminister przekazał zaproszenie dla uzbeckich firm do odwiedzenia organizowanych w Polsce targów branży rolno-spożywczej, w celu zapoznania się z ofertą towarową i nawiązania kontaktów biznesowych.

Wiceminister S.Chodżajew zaznaczył, że strona uzbecka jest zainteresowana rozwojem współpracy biznesowej z partnerami z Polski. Poinformował, że podczas obecnej wizyty miał możliwość spotkania z przedstawicielami wielu polskich firm sektora rolno-spożywczego.

Wiceminister Sz. Giżyński podkreślił, że mając na celu wzrost wzajemnie korzystnych relacji gospodarczych, niezbędne jest eliminowanie barier w dostępie do rynku dla towarów rolno-spożywczych. Poinformował jednocześnie, że strona polska liczy na możliwie pilne zniesienie ograniczeń w imporcie z Polski, wprowadzonych przez Uzbekistan np. w związku z ASF. Szczegółowe informacje nt. utrudnień w dostępie do rynku uzbeckiego przedstawił główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, jednocześnie wyrażając gotowość ścisłej współpracy w uzbecką służbą weterynaryjną, w celu rozwiązania tych problemów. W szczególności poinformował delegację Uzbekistanu, że strona polska przekaże do Taszkentu listę zakładów zainteresowanych eksportem wieprzowiny i produktów wieprzowych do Uzbekistanu, w celu ustalenia szczegółów i terminu kontroli.

Wiceminister S.Chodżajew zapewnił, że Ministerstwo Rolnictwa Uzbekistanu popiera jak najszybsze rozwiązanie tych problemów i obiecał, że przekaże polskie postulaty służbie weterynaryjnej Uzbekistanu. Następnie, przekazał informacje nt. zmian zachodzących zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej Uzbekistanu, w tym także w sektorze rolnym. Podkreślił, że obecnie przed rolnictwem w Uzbekistanie stawiane są nowe wymagania i priorytety.

Ponadto, w celu zintensyfikowania wzajemnej współpracy w dziedzinie rolnictwa i zwiększenia możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, Wiceminister S.Chodżajew zaproponował podpisanie nowego porozumienia o współpracy między ministerstwami obydwu krajów (obowiązujące Porozumienie było podpisane w 2002 r.), które byłoby też podstawą do utworzenia wspólnej grupy roboczej ds. rolnych.

Sekretarz stanu Szymon Giżyński pozytywnie odniósł się do tych propozycji i wyraził nadzieję, że praca w nowych ramach prawnych, z wykorzystaniem możliwości formatu grupy roboczej zapewni impuls do pogłębienia wzajemnych relacji zarówno w zakresie wspierania rozwoju wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi, jak i wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących sektora rolnego.

Wiceminister Saidkamol Chodżajew zaprosił sekretarza stanu Szymona Giżyńskiegow MRiRW do złożenia wizyty w Uzbekistanie. 

Źródło:MRiRW

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.