Technika

Produkcja biogazu rolniczego. Instalacja pilotażowa

Data publikacji:

Światowa strategia gospodarcza oraz polityka Unii Europejskiej wymusza wspieranie i rozwój niskoemisyjnych systemów gospodarowania i wytwarzania energii. Zakłada się, że systemy wsparcia działań niskoemisyjnych będą uwzględniały odnawialne źródła energii (OZE) w niewielkim stopniu. Pojawia się więc potrzeba poprawy efektywności stosowanych obecnie w zakresie OZE technik produkcji biogazu w celu zapewnienia opłacalności dla indywidualnych rolników.

    Produkcja biogazu rolniczego. Instalacja pilotażowa

W przypadku biogazowni efektywność musi dotyczyć również poprawy stopnia wykorzystania biomasy. Stosowane technologie posiadają jeszcze bardzo duże rezerwy w tym zakresie. Ich uruchomienie umożliwi intensywny rozwój biogazowni przy oszczędnym zaangażowaniu powierzchni dostępnych użytków rolniczych i ograniczonym wykorzystaniu powierzchni upraw paszowych i konsumpcyjnych.

Rozpowszechnienie metod fermentacji wiąże się przede wszystkim z rozwiązaniem problemu wolnego czasu namnażania się bakterii prowadzących ten proces. Szczególnie dotyczy to bakterii metanogennych, odpowiedzialnych za ostatni, najważniejszy etap fermentacji. Częściowo rozwiązano ten problem przez technologiczne wyodrębnienie dwu zasadniczych etapów fermentacji. Pierwszy etap obejmuje szybkie fazy hydrolizy, acido- i acetogenne, a drugi fazę metanową. To rozwiązanie pozwoliło także na zmniejszenie zagrożenia stabilności procesu wynikającego z nagromadzenia produktów pierwszych faz, co wpływa hamująco na fazę ostatnią. Lecz największy postęp wynikał ze skutecznego uzyskania populacji drobnoustrojów o dobrych własnościach sedymentacyjnych, bądź dzięki uzyskaniu ich granulkowatej formy, lub też zastosowania nośników do immobilizacji drobnoustrojów.

mniejszenie negatywnych dla środowiska skutków prowadzenia intensywnej produkcji zwierzęcej wymaga wkomponowania w cykl produkcyjny dodatkowych instalacji i urządzeń umożliwiających bieżącą sanitację powstających pozostałości poprodukcyjnych. 
Gnojowica najczęściej jest produkowana w gospodarstwach, które posiadają zdolność zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej na użytkowanym areale gruntów.

Gospodarstwa te, oprócz zwierząt, odpowiednio przystosowanych budynków i pomieszczeń inwentarskich, są zwykle wyposażone w profesjonalnie wykonane i eksploatowane zbiorniki do magazynowania gnojowicy. Pojemności tych zbiorników, z mocy obowiązujących przepisów, umożliwiają magazynowanie gnojowicy przez okres minimum 4 miesięcy. Po tym okresie oraz w sezonach agrotechnicznego nawożenia upraw roślinnych jest ona w stanie surowym (nieprzefermentowanym), wywożona na pola. W jej składzie znajdują się, m.in. duże ilości zdolnych do kiełkowania nasion chwastów, jaja parazytów i mikroorganizmy patogenne....

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.