[ATR] Technika Fotowoltaika

Procedura budowy farmy fotowoltaiczne na terenach

Data publikacji:

Cały świat przechodzi na energię odnawialną, a ci którzy tego nie zrobią zostaną w tyle. Odnawialne źródła energii to już nie marketingowe hasło czy wymysł ekologów, lecz wymierne korzyści finansowe, gdyż rosnące ceny tradycyjnie wytwarzanej energii sprawiają, że OZE dziś się po prostu opłaca. W naszych szerokościach geograficznych bardzo dobrze spisuje się fotowoltaika, co uwidacznia się także w szybko rosnącej liczbie inwestycji.

Możliwe są 2 sposoby realizacji: systemy PV dla małych, indywidualnych odbiorców oraz tworzenie tzw. elektrowni solarnych o wysokiej mocy. W tym drugim przypadku inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych oraz odpowiednich działek do wdrożenia. Zakładanie farm PV realizują wyspecjalizowane w tym podmioty gospodarcze. Firma Mega PV przeprowadza cały taki projekt, od wyznaczenia odpowiedniej działki, poprzez załatwianie wszystkich formalności, montaż instalacji oraz jej późniejszy serwis.

Wymagania stawiane gruntom pod inwestycje

W polskich warunkach nasłonecznienia, panele fotowoltaiczne są w stanie wytworzyć od ok. 900 do 1050 kWh z 1 kW mocy w ciągu 12 miesięcy. Duże instalacje wymagają jednak odpowiednio dużego areału, a nie każda działka spełnia inne dodatkowe wymagania. Warunki jakie powinien spełniać grunt pod inwestycje w farmę PV są następujące:

  • powierzchnia minimum 1,5 ha dla elektrowni o mocy 1 MW, brak jest górnej granicy
  • szerokość działki  minimum 50 m
  • grunt klasy od IV do VI, mineralny (ziemia, piach), a nie organiczny (glina, torf),
  • w odległości maksymalnie 500 m od granicy działki musi być poprowadzona linia średniego napięcia,
  • działka musi mieć odpowiednie położenie, nie może być np. zacieniona,
  • działka nie może być położona w obszarach chronionych, a także powinna mieć dopuszczony taki rodzaj inwestycji na jej terenie .

Procedura zawierania umów dzierżawy w firmie Mega PV

Właściciele działek o odpowiednich parametrach mogą je dzierżawić pod duże fermy fotowoltaiczne, uzyskując w ten sposób stały, waloryzowany corocznie dochód przez wiele lat. Procedura zawarcia umowy dzierżawy wygląda następująco.

Przekazanie przez właściciela danych identyfikujących grunt początkuje fazę wstępną, gdy zespół projektowy dokonuje weryfikacji działki pod względem spełnienia wymaganych założeń, trwa to ok. 1-2 tygodni. Następnie zawierana jest umowa dzierżawy na okres 29 lat, która definiuje zakres współpracy pomiędzy inwestorem a właścicielem działki. Na mocy tej umowy inwestor może prowadzić dalsze działania formalno - prawne.

Od podpisania umowy dzierżawy do rozpoczęcia budowy mija przeważnie od 1,5 roku do 3 lat. Jest to najdłuższy etap inwestycji, po którym następuje już właściwa budowa farmy, podłączenie do sieci, finalizowanie umów i eksploatacja. Inwestor co roku zwraca należność z tytułu podatku od nieruchomości, a po zakończeniu okresu dzierżawy instalacja jest przez dzierżawcę demontowana, tak aby grunt miał przywrócony stan pierwotny.

Budowa i eksploatacja farmy PV

Zgodnie z zawartą umową, właściciel gruntu ma prawo korzystania z dzierżawionej działki do momentu rozpoczęcia budowy, a o terminie rozpoczęcia prac budowlanych zostaje poinformowany odpowiednio wcześniej. Jest to ważne, po to aby rolnik mógł wykonać zaplanowane wcześniej prace polowe. Sama budowa elektrowni PV nie zajmuje dużo czasu, przykładowo dla instalacji o mocy 1 MW trwa ona zaledwie 2-3 tygodnie.

Konstrukcje stalowe, na których zamontowane są panele fotowoltaiczne, nie są trwale związane z gruntem w rozumieniu prawa budowlanego ponieważ nie mają fundamentów. Montaż konstrukcji odbywa się techniką palowania czyli wbijania stalowych profili na odpowiednią głębokość.

Na terenie działki instalowana jest także kontenerowa stacja transformatorowa średniego napięcia o fundamencie na głębokości 90 cm. Dla zapewniania bezpieczeństwa Mega PV ogradza teren elektrowni oraz zabezpiecza go monitoringiem wizyjnym, a osoba stale zarządzająca obiektem organizuje niezbędne prace serwisowe oraz dba o utrzymanie terenu.

Polecamy powiązane produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.