[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa

Data publikacji:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniach 7 listopada 2018 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).

Wprowadzana zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Ponadto po raz pierwszy wprowadzono limit zużycia oleju napędowego w przypadku chowu lub hodowli bydła. Zgodnie z tym przepisem limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 30, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku.

W ramach konsultacji społecznych samorząd rolniczy wnioskował o uwzględnienie wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie wyższego limitu zużycia paliwa tj. 40 litrów paliwa na DJP.

Na kolejnym posiedzeniu tego dnia Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2954) i przyjęła większość poprawek zgłoszonych podczas prac w Senacie.
Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: Strategii Hodowli Koni w Polsce oraz hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dyskusję zdominował temat hodowli koni arabskich w Polsce.

Źródło: krir.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.