[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Pomoc dla studentów - Kredyty dla studentów i doktorantów

Data publikacji:

Kiedy rozpoczyna się rok akademicki, wielu studentów czy doktorantów staje przed problemem zdobycia odpowiedniej puli środków na sfinansowanie studiów. Nie zawsze wystarczającym wsparciem jest rodzina czy oszczędności zgromadzone wcześniej , np. zapracowane w wakacje.

Jednym ze sposobów pozyskania pieniędzy jest zaciągnięcie nisko oprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego . W przypadku gdy osoba z terenów wiejskich zamierza ubiegać się o niego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub SGB – Bank S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pomóc w zabezpieczeniu takiego kredytu, udzielając bankowi poręczenia.  W tym roku wnioski kredytowe należało  złożyć w bankach do 20 października br. Informacje, które zamieszczamy poniżej , mogą okazać się przydatne dla tych, którzy albo nie wiedzieli o takiej możliwości zdobycia środków na studiowanie, albo nie zdążyli złożyć  stosownego wniosku o kredyt, ale mogą to uczynić w następnym roku akademickim.
Warunkiem udzielenia kredytu jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia na okres studiów nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku  doktorantów zostaje przedłużony o 4 lata. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim, a wysokość raty kredytu aktualnie wynosi 600 (rata podstawowa), 800  albo 1.000 złotych (rata podwyższona) oraz 400 zł (rata pomniejszona). Kwotę miesięcznej raty kredytu wskazuje we wniosku sam student czy doktorant w zależności od kosztów utrzymania, ale jej ostateczna wysokość zależy od oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dokonywanej  przez bank. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank, natomiast wypłata rat następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do 31 grudnia br.

Pierwsze raty kredytu wypłacane są z wyrównaniem za okres od 1 października.  Pomoc państwa w spłacie uzyskanych środków polega na tym, że w okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ w całości pokrywa je Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości nie mniejszej niż połowa stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP, co oznacza, że są znacznie niższe od kredytów udzielanych na warunkach rynkowych.  Oczywiście nie każdy student  ubiegający się o kredyt i go otrzyma, ponieważ podstawowym czynnikiem jest tutaj trudna sytuacja materialna. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu w rodzinie uprawniająca do jego uzyskania ogłaszana jest corocznie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W roku akademickim 2017/2018 dochód ten został ustalony w wysokości 2.500 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

W bieżącym roku akademickim o kredyty studenckie można ubiegać się w nstp. bankach: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., a także BPS S.A. i SGB Banku S.A. oraz zrzeszonych w nich bankach spółdzielczych.

red

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.