Pomoc dla poszkodowanych - Trzeci nabór wniosków

Data publikacji:

Już po raz trzeci w tym roku rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe będą mogli występować o pomoc na odbudowę zniszczonego mienia. Jest to wsparcie udzielane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Od 6 do 20 listopada regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski od rolników, którzy w tym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda spowodowana wystąpieniem klęski żywiołowej. Wysokość poniesionych strat  określa komisja powołana przez wojewodę. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi do 300 tys. złotych, ale nie może ona przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski rolników poddane będą ocenie punktowej i na tej podstawie zostaną sporządzone listy, które opublikowane będą na stronie ARiMR. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji środków otrzymanych w ramach tej pomocy można znaleźć na stronach internetowych Agencji lub w jej oddziałach regionalnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.