Gospodarka i rolnictwo

Pomoc dla poszkodowanych

Data publikacji:

Kończący się już rok 2017 obfitował w anomalie pogodowe, które bardzo utrudniały życie rolnikom i narażały ich na nieprzewidywalne straty. W związku z tym już po raz czwarty w tym roku rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 -29 grudnia br. wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Jest to wsparcie na operacje typu Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, poddziałanie  „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020. Wnioski, podobnie jak w poprzednich naborach i na takich samych zasadach,  przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także wysyłać  rejestrowaną przesyłką pocztową . Cykliczne ogłaszanie naborów umożliwiło ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Dokładne informacje o rodzajach klęsk żywiołowych, od których będzie uzależniona pomoc , a także  o  wysokości poniesionych strat, którą określa komisja powołana przez wojewodę,  można znaleźć na stronach Agencji oraz w oddziałach regionalnych.  Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na ten cel w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów, ale także na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich w przypadku ich utraty oraz odbudowę zniszczonych budynków (z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego) lub budowli w miejsce tych, które zostały zniszczone. Złożone przez rolników wnioski będą poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.