Artykuł

Pomoc dla grup producentów

Pomoc dla grup producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie tworzenia nowych grup producentów rolnych. Górny limit wsparcia dla nowych grup to 100 tys. euro rocznie.

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 kierowane jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów - zaznaczyła w komunikacie ARiMR. Dodatkowo grupy, które chcą starać się o wsparcie muszą spełniać szereg warunków, m.in. muszą zostać uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego. Poza tym grupa ma łączyć producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów.

Wysokość wsparcia wynosi w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc., w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.


Reklama
Powiązane artykuły