[ATR] Gospodarka i rolnictwo

Polskie rolnictwo ekologiczne - prawie 500 tys. hektarów

Data publikacji:

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 2018 r. wynika, że systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym w Polsce objętych było 20.584 podmiotów, które prowadziły działalność na 495 tys. ha gruntów. W ubiegłym roku liczba zakładów produkujących żywność ekologiczną wzrosła do 903 podmiotów. Wzrosła także liczba importerów żywności eko – do 202.

Ministerstwo zwraca także uwagę na obserwowane zwiększenie wydajności upraw. Przykładowo, w 2014 r. wydajność ekologicznych upraw zbóż wyniosła 1,3 t/ha, a w 2017 r. już ponad 2 t/ha. Pokazuje to, że na rynku stale wzrasta ilość surowców do przetwórstwa oraz rośnie podaż i asortyment produktów. Dane wskazują również na rosnącą specjalizację zakładów przetwarzających żywność ekologiczną oraz rosnący asortyment oferowanych produktów.

Rozwój sektora żywności ekologicznej jest celem priorytetowym resortu. Dokumentem strategicznym w tym zakresie jest m.in. Plan dla Wsi, którego ideą jest ugruntowanie pozycji rolnictwa, pełne wykorzystanie jego potencjału – w tym lokalnych, krajowych i zagranicznych rynków rolnych – oraz ustabilizowanie produkcji rolnej na wysokim poziomie. Jednym z elementów Planu dla Wsi jest rozwój systemu rolnictwa ekologicznego. Szczegółowo opisuje to „Ramowy Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020”, który decyzją Rady Ministrów został również ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów.

MRiRW opracowało strategię promocji żywności, która opiera się na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki promocji produktów żywnościowych, dostosowanej do potrzeb sektora rolno-spożywczego. Strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych spójnego znaku słowno-graficznego „Polska smakuje”, który ma się jednoznacznie kojarzyć z polskim sektorem rolno-spożywczym.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.