Gospodarka i rolnictwo

Pogłowie świń w grudniu 2017 r.

Data publikacji:

Z przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań pogłowia trzody chlewnej wynika, że w grudniu 2017 r. liczyło ono 11 897,7 tys. sztuk, a to oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło 790,9 tys. szt., tj. o 7,1 proc. Wzrost pogłowia wystąpił dla większości grup, w tym tuczników o 11,4 proc., warchlaków o 10,7 proc. i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,7 proc. Odnotowano natomiast spadek pogłowia prosiąt o 3,1 proc.

 Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2016 r. o 50,0 tys. sztuk (o 5,8%) do poziomu 909,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 36,2 tys. sztuk (o 6,2%) do 617,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2017 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 24,5 tys. sztuk (o 2,8%), w tym macior prośnych o 15,3 tys. sztuk, tj. o 2,5

%.W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w grudniu 2017 r. wynosił:

– prosięta o wadze do 20 kg – 22,7%,

– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,5%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 40,0%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,8%,

w tym:

– lochy na chów razem – 7,6%,

– w tym lochy prośne – 5,2%.

Z porównania struktury pogłowia trzody chlewnej rejestrowanej na początku grudnia 2016 r. i 2017 r. wynika, że w ubiegłym roku udział prosiąt zmniejszył się o 2,4 proc., natomiast dla pozostałych grup produkcyjno – użytkowych pozostał na zbliżonym poziomie. Ograniczoną produkcję prosiąt rekompensowano importem młodych świń. Według wstępnych danych import żywej trzody chlewnej wyniósł 6 219,4 tys. sztuk i był o 6,5 większy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import świń hodowlanych czystorasowych i macior zwiększył się o 22,2 proc., a prosiąt i warchlaków o 5,3 proc.

Największy udział w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,9%), kujawsko-pomorskie (11,0%) i łódzkie (10,1%). Najmniejszy udział poniżej 2% miały województwa: lubuskie, podkarpackie i dolnośląskie. W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu świń nie przekroczył 10%.

Źródło: GUS

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.