Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie

Od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r. rolnicy mogą składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznych wniosków o płatności bezpośrednie.

Oświadczenia są składane na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzone rozwiązanie kierowane jest do rolników, których gospodarstwa charakteryzują się niską zmiennością struktury prowadzonej produkcji, ubiegają się o płatności mające charakter ogólny, tj. przyznawane są do wszystkich gruntów rolnych niezależnie od kierunku prowadzonej na nich produkcji, ubiegają się o wsparcie, dla którego stosowany jest bezwnioskowy system ubiegania się o płatności czy też wnioskują o płatność historyczną, tj. niezależną od aktualnie prowadzonej produkcji. Z możliwości składania oświadczeń wyłączono tych rolników, którzy ze względu na charakter płatności, o które się ubiegają, nawet potencjalnie nie mogliby z niej skorzystać (np. w gospodarstwach realizujących działanie Rolnictwo ekologiczne oraz Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 zawsze zachodzą zmiany w porównaniu do roku poprzedniego).
Z możliwości złożenia oświadczenia mogą więc skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na treść składanego wniosku w 2019 r. i którzy występowali wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, która jest płatnością historyczną;
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), a powierzchnia gruntów ornych w ich gospodarstwach wynosi mniej niż 10 ha.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 o inne płatności niż te wymienione powyżej, jak również rolnik, który w 2020 r. zamierza ubiegać się o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Przepisy dotyczące możliwości składania oświadczeń potwierdzających brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku weszły w życie 1 marca 2020 r.

 


Reklama
Powiązane artykuły