[ATR] Aktualności PIGMiUR

PIGMiUR - Systemy Agrotroniczne w druku

Data publikacji:

Jak poradzić sobie z problemem braku wykwalifikowanej młodej kadry, która rozpoczyna pracę w serwisach maszyn i zakładach produkcyjnych? Rozwiązanie wymaga podjęcia szeregu działań, spośród których warto podkreślić zbliżające się do szczęśliwego zakończenia przygotowania do wydania przez PIGMiUR publikacji opisującej najnowocześniejsze rozwiązania mechatroniczne znajdujące zastosowanie w rolnictwie. Książkę „Systemy Agrotroniczne” zaprezentowano 12 kwietnia podczas konferencji w Toruniu, z udziałem autorów książki: dr hab. inż. Adama Ekielskiego oraz mgr. inż. Karola Wesołowskiego, a także około setki nauczycieli ze szkół rolniczych z całego kraju.

Cel wydania książki „Systemy Agrotroniczne” jest jasny - zapełnienie coraz bardziej dokuczliwej luki związanej z brakiem publikacji omawiających najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w rolnictwie. – To poradnik dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych – przekonuje Karol Wesołowski. – Jest to podręcznik wspomagający. Z wyjątkiem treści związanych z hodowlą i zagadnieniami ekonomicznymi, książka spełnia treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie „Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki”, dla kwalifikacji „Eksploatacja Systemów Mechatronicznych w Rolnictwie” – uzupełnia dr hab. inż. Adam Ekielski. Materiał zawarty w książce jest podzielony na 5 głównych rozdziałów, pozwalających na stopniowe „step by step” wdrażanie się w specyfikę aplikacji mechatroniki w rolnictwie. Każdy z nich podzielony został na trzy części, przedstawiające zasadę pracy urządzenia, opisy urządzeń występujących na rynku, a także zadania i ćwiczenia do wykonania przez uczniów. Publikacja zawiera ponad 80 rysunków i schematów mających za zadanie ułatwić zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami.

Krok po kroku

Rozdział I poświęcony jest ogólnym pojęciom związanym z rolnictwem 4.0, w tym z rolnictwem precyzyjnym. Godne uwagi jest to, iż autorzy książki wprowadzili usystematyzowanie rozwoju elementów składowych rolnictwa i przedstawili miejsce mechatroniki w łańcuchu technologii znajdujących zastosowanie we współczesnym rolnictwie.
W rozdziale II przedstawiono technologie stosowane do pomiarów i przekazywania energii we współczesnych maszynach rolniczych. Początkową część rozdziału poświęcono przedstawieniu miejsca mechatroniki w systemach upraw - ważne, iż z uwagi na duże znaczenie przesyłania danych pomiędzy elementami składowymi agregatów rolniczych, rozbudowano treści przedstawiające standardy przesyłania i monitoringu sygnałów w sieci CAN i Isobus. W systemie przesyłania informacji, poprawne wartości przesyłanych wielkości pomiarowych są kluczowe dla prowadzenia poprawnego procesu technologicznego. Dlatego też znaczną uwagę autorzy przyłożyli do pokazania i omówienia budowy oraz miejsca stosowania czujników i przetworników, które mogą mieć zastosowanie w rozwiązaniach agrotronicznych.  Dalsze części rozdziału przedstawiają rozwiązania wykorzystywane w napędach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych.
Kolejny rozdział książki „Systemy Agrotroniczne” przedstawia rozwiązania mechatroniczne wykorzystywane w niektórych grupach maszyn i pojazdów rolniczych (kombajny, opryskiwacze, siewniki, maszyny uprawowe). W przypadku każdego z zagadnień przedstawiono budowę, zasady działania i wielkości wymagające regulacji lub szczególnej uwagi w procesie obsługi, zwieńczonych przykładowymi ćwiczeniami. Z kolei w rozdziale IV zaprezentowano rozwiązania zarządzania gospodarstwem i parkiem maszynowym w rolnictwie na przykładzie prowadzenia działań z poziomu portalu internetowego, zaś w rozdziale V - oznaczenia występujące na schematach technicznych.
Według zapowiedzi, już pod koniec maja publikacja będzie dostępna za darmo na stronie internetowej www.pigmiur.pl - do pobrania treści tam zawartych jedynie rejestracja.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.