Gospodarka i rolnictwo

Parlament Europejski: mniej pestycydów

Data publikacji:

Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin o co najmniej 50% oraz stosowanie tzw. bardziej niebezpiecznych środków o 65% w porównaniu do średniej z lat 2013-2017.

    Parlament Europejski: mniej pestycydów

Parlament Europejski

Mniej pestycydów

Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin o co najmniej 50% oraz stosowanie tzw. bardziej niebezpiecznych środków o 65% w porównaniu do średniej z lat 2013-2017.

Głosowanie w PE w tej sprawie zaplanowano w listopadzie. Jeżeli projekt zyska poparcie, Parlament rozpocznie negocjacje z Radą w sprawie kształtu przyszłej regulacji.

Eurodeputowani z Komisji przyjęli projekt większością 47 głosów do 37 przy 2 wstrzymujących się. Chcą też, aby każde państwo członkowskie przyjęło krajowe cele i strategie w oparciu o roczną sprzedaż substancji, poziom zagrożenia i wielkość obszarów rolnych.

Komisja Europejska ma uzyskać mandat do zweryfikowania celów krajowych - czy są ustalone na odpowiednim poziomie, by osiągnąć cele UE na rok 2030. Państwa członkowskie zostaną także zobowiązane do wprowadzenia regulacji dotyczących co najmniej 5 upraw, w przypadku których ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów miałoby największy wpływ. Eurodeputowani chcą zakazać stosowania chemicznych pestycydów (z wyjątkiem tych dozwolonych w rolnictwie ekologicznym i kontroli biologicznej) na obszarach wrażliwych oraz w 5-metrowej strefie buforowej, a także na takich terenach jak miejskie przestrzenie zielone, w tym parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, ścieżki publiczne.

Komisja Europejska ma wyznaczyć cel UE na rok 2030 dotyczący zwiększenia sprzedaży pestycydów niskiego ryzyka w terminie do 6 miesięcy po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia. Jednocześnie Komisja ma ocenić metodologie mające na celu przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń na pestycydy niskiego ryzyka. Zmiany wprowadzone nowymi przepisami mają następować stopniowo, aby zminimalizować wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Do grudnia 2025 r. Komisja ma zbadać różnice w stosowaniu pestycydów w przypadku importowanych produktów rolnych i rolno-spożywczych w porównaniu z produktami unijnymi. Eksport pestycydów niezatwierdzonych w UE ma być zabroniony. ν

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.