[ATR] Testy praktyczne Technika

Siewnik Horsch Express 3KR z optymalną przestrzenią dla roślin

Data publikacji:

W przypadku kukurydzy i buraków cukrowych siew punktowy stanowi standard. Teoria i pierwsze próby praktyczne przeprowadzone przez jednostki badawcze sugerują również pozytywny efekt pojedynkowania nasion zbóż. Horsch jest jednym z pionierów tej idei. Siewnik pneumatyczny Express 3KR z opcją o nazwie SingulerSystem to pierwszy praktyczny system tego typu, testowany przez DLG.

Stosunkowo niewielka gęstość siewu zwraca coraz większą uwagę rolników wraz ze wzrostem cen nasion, zwłaszcza zbóż hybrydowych oraz ryzykiem niskich cen sprzedaży, szczególnie wśród rolników zorientowanych na trzymanie „w ryzach” kosztów.

Przy szczególnie niskich ilościach wysiewu rolnik zdany jest na sprawny system pojedynkowania ziarna w siewniku w celu zoptymalizowania przestrzeni dostępnej dla poszczególnych roślin, a tym samym oddanego do ich dyspozycji zasobu składników pokarmowych. W związku z tym można przypuszczać, że w przypadku mniejszej presji konkurencyjnej rośliny będą się bujniej rozwijać. Ponadto zakłada się, iż mikroklimat występujący w tak jednorodnych zespołach roślinnych ma pozytywny wpływ na kondycję roślin.

Firma Horsch już od kilku lat pracuje nad odpowiednim systemem pojedynkowania nasion zbóż. Przedstawiony do testów siewnik pneumatyczny Horsch Express 3KR został wyposażony w opcję „SingularSystem”.

SingularSystem firmy Horsch

Testowany siewnik Horsch Express 3KR został nabudowany na bronę wirnikową Kredo 3. Maszyna o szerokości roboczej 3 m wyposażona jest w 20 redlic talerzowych (fot. 1) umieszczonych w dwóch rzędach. Po umieszczeniu nasion rolki dociskowe i zagarniacz ponownie zamykają bruzdkę redliczną. Sterowanie odbywa się poprzez terminal Isobus.

Podczas wysiewu każde ziarno zostaje przemieszczone ze zbiornika za pomocą wałka obrotowego. W zależności od ilości wysiewu należy dobrać i zamontować odpowiednie urządzenie tego typu - jego prędkość obrotowa sterowana jest elektrycznie w zależności od prędkości roboczej i dawki. 

Siewnik sam mierzy prędkość roboczą przy pomocy czujnika radarowego znajdującego się na wysokości szyny wysiewającej. Następnie materiał siewny jest rozprowadzany przez centralny zespół dozujący, a przed każdą redlicą przechodzi przez tzw. dozownik Funck.

W dozowniku tym pracuje elektrycznie napędzana tarcza dozująca, która siłą odśrodkową wypycha napływające ziarna na zewnątrz i oddziela je (pojedynkuje). Pojedyncze nasiona są następnie zbierane przez kieszenie na krawędziach tarcz dozujących (fot. 2, patrz strzałka) i przy pomocy strumienia powietrza przepływającego przez wylot dozownika trafiają do redlicy wysiewającej, po czym są układane w glebie.

Podwójne testowanie

Jak zwykle w przypadku sprawdzenia „w boju” przedstawiciela tej grupy maszyn, przeprowadzony przez DLG test siewnika Horsch Express 3KR obejmował test laboratoryjny ze statycznie ustawioną maszyną w celu określania dokładności dozowania i poprzecznego rozdziału nasion, jak również test praktyczny z oceną polowej zdolności wschodów, co najmniej w odniesieniu do pszenicy i rzepaku, także z określeniem wzdłużnego rozkładu roślin.

Jeśli chodzi o badanie laboratoryjne (fot. 4) Horsch Express 3KR osiągnął wymarzony wręcz rezultat - w przypadku pszenicy na terenie płaskich i przy nachyleniu we wszystkich kierunkach, a także w przypadku jęczmienia na terenie płaskim oceniony został jako „bardzo dobry”. Wynik „dobry” i „bardzo dobry” osiągnięto przy siewie rzepaku wykonanym z prędkością 8 i 12 km/h. W wypadku rozkładu poprzecznego zakres wahań wyników w poszczególnych przypadkach był wyższy. 

W teście polowym z rzepakiem ozimym (fot. 3) dobrano ilość wysiewu na poziomie 20, 30 i 40 nasion/m². Po upływie trzech tygodni od siewu inżynierowie testujący stwierdzili polową zdolność wschodów na poziomie odpowiednio: 93,3; 83,1 i 85,1%. Wyniki te są oceniane jako „bardzo dobre” i „dobre” zgodnie z obowiązującymi normami testowymi DLG.

Aby przeprowadzić siew pszenicy - w połowie września 2017 r. - utworzone zostały poletka doświadczalne, w których zastosowano ilość wysiewu 200 i 100 ziaren/m². Podczas oceny w połowie października ub. roku stwierdzono polową zdolność wschodów w wysokości 93,8 i 83,7%. Również te wyniki są oceniane jako „bardzo dobre” i „dobre”.

Aby móc precyzyjnie ocenić dokładność rozkładu wzdłużnego po pojedynkowaniu, dla Horsch Express 3KR został określony współczynnik zmienności na podstawie normy testowej DLG dla technologii siewu rzędowego i punktowego. W tym celu po zakończeniu wschodów zarejestrowano odległości dla 1000 roślin. Współczynnik zmienności w kierunku wzdłużnym dla pszenicy wyniósł odpowiednio 25 i 28%, podczas gdy dla rzepaku było to - 23 i 29%. Zgodnie z normą testową DLG dla siewników punktowych wyniki te są oceniane jako „dobre”.

Podsumowanie 

W teście DLG siewnik pneumatyczny Horsch Express 3KR wykazał, że przy wykorzystaniu opcji SingularSystem osiąga pojedynkowanie nasion pszenicy i rzepaku w jakości odpowiadającej jakości siewnika punktowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.