Opinia do Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2018 rok

Opinia do Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2018 rok

22 listopada br. Komisja Europejska opublikowała dokument pn. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (Annual Growth Survey 2018). W odpowiedzi na przekazany do konsultacji dokument, samorząd rolniczy zauważył, że rolnictwo, jako gałąź gospodarki, zostało w Analizie praktycznie pominięte.

Zarząd KRIR zgodził się, że należy inwestować w edukację, szkolenia, nowoczesne technologie itp. Dodatkowo, ważna jest dobrze rozwinięta służba zdrowia, szczególnie przy starzejącym się społeczeństwie oraz powszechne emerytury. Jednak, o ile łatwiej uzyskać założone cele w dobrze rozwiniętych już gospodarkach, to wskazano, że w wielu państwach o niższym poziomie rozwoju będzie to trudne do osiągnięcia. Dobrze, że cel ten znalazł się w dokumecie.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenił także inicjatywę dotycząca zwiększenia szkoleń dla imigrantów, które mają się przyczynić do większej integracji i walki z wykluczeniem społecznym.

Jednakże, pomimo wskazanych powyżej pozytywnych aspektów dokumentu, przekazano, że nie można nie zauważyć, że skupia się on na właściwym ujęciu spraw, które nurtują i dotyczą wszystkich obywateli UE, bez wskazania środków i metod ich wdrożenia. Właściwie to trudno ocenić, zdaniem Zarządu KRIR, potrzebę i cel tworzenia tego typu analizy.

Źródło: krir.pl


Reklama
Powiązane artykuły