Technika

Nowoczesna hodowla na targach Euro Tier

Data publikacji:

Rolnictwo jako ważna dziedzina gospodarki doświadcza szybkiego progresu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, zarówno w uprawie roślin, jak i chowie zwierząt. Technologie rolnictwa precyzyjnego oraz automatyzacja chowu to droga do przyszłości, która już dziś pozwala uzyskiwać przewagę na rynku. Odbywające się w dniach 9 – 12 lutego 2021 targi Euro Tier, które ze względu na sytuację pandemiczną miały formę online, dały możliwość zaprezentowania wielu bardzo interesujących koncepcji.

Według prof. Matthiasa Schicka kierunkiem, którym obecnie podąża rolnictwo, jest automatyzacja na każdym etapie produkcyjnym oraz w zarządzaniu gospodarstwem. Koszt pracy ludzkiej jest dziś znaczącym obciążeniem ekonomicznym, ale poprzez rozwiązania dostępne na rynku można skutecznie go ograniczać. W nowoczesnych gospodarstwach automatyzacja stosowana jest na wielu płaszczyznach. Od funkcji wykonawczych podczas karmienia, dojenia, ścielenia, usuwania obornika, aż do pełnego monitoringu i zarządzania stadem, identyfikowaniem i lokalizowaniem każdego zwierzęcia, jego stanu zdrowia, kontrolę mikroklimatu, pomiary emisji itd.

Największym wyzwaniem jest jednak połączenie funkcji oceniającej i wykonującej, gdyż tylko takie sprzężenie zapewnia najwyższą wydajność produkcji, ogranicza straty oraz zmniejsza obciążenie pracą ludzi. W panujących realiach istnieje również ogromna potrzeba edukacji, która pozwoli podejmować trafne decyzje, jak sensownie łączyć nowe technologie w sieć i uzyskać bardziej ekonomiczną, konkurencyjną i zrównoważoną produkcję. Zakończone właśnie targi EuroTier są doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają na celu usprawnić proces produkcji w gospodarstwach.

Medalowe rozwiązania

Złożona z 28 członków Komisja ds. Innowacji, która działała oczywiście online, spośród 14 kategorii tematycznych przyznała 1 złoty medal, 7 srebrnych oraz 1 nagrodę za „dobrostan zwierząt”.
CowToilet firmy Hanskamp

Złoty medal Euro Tier otrzymał ten rewolucyjny produkt, który rozwiązuje problem emisji amoniaku powstającego podczas chowu bydła. System ten składa się ze stacji żywienia i modułu do zbierania moczu. Pod koniec wydawania paszy krowa jest pobudzana zewnętrznym bodźcem do odruchowego oddania moczu, który jest następnie zbierany w specjalnym pojemniku. Dzięki temu podłogi w oborach są suchsze i czystsze, poprawiają się warunki mikroklimatyczne, a także zdrowotność racic.

Respeggt za system pobierania próbek z jaj SELEGGT Circulus

Seksowanie in ovo jest alternatywą dla ubijania jednodniowych piskląt płci męskiej, a analiza hormonalna przeprowadzona w 8-9 dniu inkubacji pozwala jednocześnie zmniejszać koszty produkcji kur niosek. System SELEGGT Circulus jest rozwinięciem stosowanego już SELEGGT Acus. Pobieranie próbek zostało tu w pełni zautomatyzowane, a płyn omoczniowy jest pobierany bezkontaktowo. Nie ma konieczności czyszczenia igieł, czas pobierania próbek został skrócony do 1 sekundy na jajko.

Urban za Alma Pro Hygieneset do dezynfekcji UV-C  strzyków i wody

Alma Pro Hygieneset jest bezpieczną, oszczędną i wolną od chemikaliów opcją ograniczania drobnoustrojów w obszarze karmienia cieląt. Urządzenie wykorzystuje silnie dezynfekcyjne właściwości promieniowania UV-C dla zapewnienia wysokiej jakości wody do mieszania pasz. W przerwach na karmienie pomiędzy poszczególnymi cielętami, strzyk i sąsiednie powierzchnie stykowe są także napromieniowane, przyczyniając się do redukcji drobnoustrojów i ograniczenia ich namnażania.

Holm & Laue za czujnik Brix-TS

Czujnik Brix-TS to elektroniczny refraktometr, zintegrowany ze zbiornikiem mieszającym automatycznego podajnika dla cieląt Calf Expert. Stale mierzy i monitoruje zawartość suchej masy w świeżo wymieszanym mleku dla cieląt, a w przypadku odchyleń system automatycznie koryguje stężenie w podajniku. Także przy stosowaniu mleka pełnego można zapewnić stałe stężenie suchej masy, dodając w razie potrzeby mleko w proszku. Czujnik Brix-TS gwarantuje pełne zaspokojenie potrzeb żywieniowych cieląt.

Möscha za ramię rozporowe z rurą z tworzywa sztucznego jako elementem nośnym

Rozprowadzanie gnojowicy blisko gruntu jest bardzo ważne ze względu na ochronę środowiska i ograniczenie emisji gazów i odorów. Wysięgnik Möscha Spreader z rurą z tworzywa sztucznego jako nośnym elementem konstrukcyjnym charakteryzuje się prostą i jednocześnie niezwykle lekką budową. Precyzyjne rozlewanie gnojowicy i oszczędność paliwa możliwa jest nawet w pagórkowatym lub górzystym terenie.

Bioret Agri Logette Confort za pakiet Delta X

Pakiet Delta X umożliwia automatyczne, szybkie i łatwe zbieranie odchodów i moczu z podłóg obór oraz przenoszenie ich do oddzielnych magazynów. W ten sposób zmniejsza się emisję amoniaku i odorów oraz poprawia mikroklimat w oborach. System przenośnika taśmowego obracającego się przeciwbieżnie jest zintegrowany z gumową matą o nachyleniu 3%. Układ pasów kieruje mocz zebrany w centralnej rynnie do zbiornika płynów, a odchody zwierząt do magazynu materiałów stałych.

Nectra SAS za uporządkowany system napełniania jaj na tacy

System Nectra SAS sprawia, że jaja wylęgowe z ferm rodzicielskich brojlerów są przenoszone z tac dostawczych do ruchomych kubków na przenośniku transportowym. Mogą być automatycznie i indywidualnie sortowane według jakości i wagi, a także można je obracać, jeśli są nieprawidłowo ustawione. System ten znacząco zmniejsza również prawdopodobieństwo uszkodzenia skorupek oraz automatyzuje proces napełniania tacek lęgowych. W ten sposób prowadzi do poprawy wskaźników wylęgu.

Futuro Farming za system monitorowania cieląt

Nagrodę za rozwiązanie służące poprawie dobrostanu zwierząt otrzymał system monitorowania zdrowia cieląt oparty na precyzyjnym i nieinwazyjnym czujniku podczerwieni, który wykrywa wzorce zachowań. Dane pozyskiwane z czujników są oceniane z wykorzystaniem układu sztucznej inteligencji, a następnie tworzy się prognozy dotyczące potencjalnie rozwijających się chorób. Oceny są przesyłane bezpośrednio do hodowcy za pośrednictwem aplikacji i platformy internetowej. Stały monitoring stanu zdrowia pozwala na szybszą diagnostykę, skuteczniejsze leczenie i znaczne zmniejszenie śmiertelności cieląt.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.