[ATR] Gospodarka i rolnictwo MRiRW

Niższe opłaty dla PIORiN-u

Data publikacji:

Od dnia 27 października 2020 r. mają zastosowanie przepisy nowych rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające niektóre zasady naliczania opłat oraz wprowadzające nowe stawki opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zobacz także: Platforma uruchomiona

  Nowe rozporządzenia mają związek z trudnościami sektora rolnego, wynikającymi ze środków wprowadzonych w okresie obowiązywania na obszarze Polski stanu epidemii. W bieżącym sezonie produkcyjnym, jak również w sezonie - 2021, za czynności kontrolne w latach 2020-2021 będą obowiązywać obniżone stawki. Nowe regulacje zawarte są w nstp. rozporządzeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

   -  rozporządzenie MRiRW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1771);

   -  rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 1770).

  Nowy „cennik” dotyczy badań laboratoryjnych, pobierania prób, inspekcji i innych czynności wykonywanych przez inspektorów w ramach kontroli urzędowych, innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług. Podstawowa zmiana polega na uzależnieniu stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa od czasu realizacji danej czynności, z wyłączeniem badań laboratoryjnych, dla których stawki zostały określone w sposób analogiczny jak dotychczas.

  Stawki w latach 2020-2021 będą obniżone i tak stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole lub świadczącej usługi wyniesie 41,28 zł (od 2022 roku - 55 zł), a stawki za badania laboratoryjne będą utrzymane na dotychczasowym poziomie.

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

  Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

  Najnowsze z kategorii

  Bądź na bieżąco!
  Zapisz się do newslettera

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.