Gospodarka i rolnictwo

Nie ma zgody na przedłużenie terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych

Data publikacji:

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie rozważenia możliwości wydłużenia obowiązujących terminów na zastosowanie nawozów naturalnych, resort rolnictwa poinformował, że w związku z wejściem w życie opublikowanej w dniu 23 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nastąpiła zmiana podejścia do wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce.

W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy (art. 102 - 112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne), który to program minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa zobowiązany jest opracować w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ww. ustawy. Program azotanowy zawierać będzie między innymi ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym płynnych gnojówki i gnojowicy, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem oraz będzie wskazywał okresy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów.
Przekazano, że w chwili obecnej Minister Środowiska prowadzi intensywne prace nad przyjęciem programu azotanowego. Na początku grudnia br. Minister Środowiska w ramach procedury uzgodnieniowej na podstawie uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów przekazał informacje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych". Konsultacje międzyresortowe i publiczne przedmiotowego projektu rozporządzenia zakończyły się w dniu 8 grudnia 2017 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305809/katalog/12475327#12475327).
Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy ze zbiorami roślin (np. kukurydzy), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, Minister Rolnictwa poinformował, że osobiście zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia.
Mając na uwadze trudną sytuację rolników, spowodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, resort rolnictwa poinformował, że jednym z możliwych rozwiązań jest zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach. Zgodnie z prowadzonym, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, rejestrem wytwórców biogazu rolniczego obecnie w Polsce jest 86 takich podmiotów. Szczegółowy wykaz wytwórców biogazu rolniczego dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.kowr.gov.pl/interwencja/odnawialne-zrodla-energii/biogaz-rolniczy/wytworcy-biogazu-rolniczego/rejestr-wytworcow-biogazu-rolniczego.

Źródło: krir.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.