Nabór na inwestycje

Nabór na inwestycje

Do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Wsparcie, finansowane z PROW 2014-2020, przysługuje rolnikowi, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na takich obszarach wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione). Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc., a w przypadku młodego rolnika - 60 proc. Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.,  natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń  do pojenia zwierząt  czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem biur powiatowych Agencji. Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie określonych kryteriów. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurach Agencji.


Reklama
Powiązane artykuły