Gospodarka i rolnictwo

MRiRW na temat pomocy dla rolników - właścicieli lasów

Data publikacji:

Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami § 13m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.), producenci rolni, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego mogli ubiegać się m.in. o dotacje na każdy ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r.

Przekazano, że pomoc ta udzielana była w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego. Wnioski o powyższą pomoc producenci rolni mogli składać do 31 października 2017 r. Do wniosku o pomoc producent rolny był zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie:

  • powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie tego lasu,
  • że łączna wysokość pomocy udzielonej mu w związku z wystąpieniem szkód w lasach spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, nie przekroczy kwoty na odtworzenie lasu.

Pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi wystąpieniem w sierpniu ubiegłego roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w lasach, udzielana była w formule pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013.

W kwestii pomocy w zagospodarowaniu korzeni pochodzących z wykrotów, przy wsparciu organizacyjnym i logistycznym Lasów Państwowych, resort rolnictwa przekazał, że stanowisko przedstawił Minister Środowiska.
Źródło:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atrexpress

zobacz więcej

Pokaz opryskiwacza HARDI AEON CENTURAline


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Pokaz robota autonomicznego - NAIO ORIO


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.