[ATR] Technika Metos Polska

Monitoring owadów z firmą Metos

Data publikacji:
Monitoring owadów z firmą Metos

Ochrona tradycyjnych upraw rolniczych, a także innych użytków (sady, lasy, winnice, itp., warzywniki) jest procesem trudnym, a jednocześnie niezbędnym. Jego złożoność wynika z wielu zmiennych, takich jak chociażby zróżnicowanie środowiska, zmienna pogoda na danym obszarze, mnogość gatunków szkodników atakujących rośliny w różnych fazach ich rozwoju i wiele innych czynników, na które rolnicy nie mają wpływu.

W pewnym stopniu w planowaniu zabiegów ochronnych można wykorzystać wiedzę, bazującą na historii występowania konkretnych gatunków owadów na danym terenie, a nawet przewidzieć zmiany w ich presji, prowadząc systematyczną, długookresową obserwację pól i kontrolę stanu fitosanitarnego upraw. Wczesne wykrywanie porażenia roślin - kiedy znane są przybliżone okresy nalotu szkodników, wynikające z praktyki - wymagają codziennej wizytacji pól i oceny stanu zagrożenia ich zdrowotności. Ważną sprawą jest ustalenie terminu początku nalotu owadów, by można było w porę rozpocząć działania w celu ograniczenia (zapobiegania) szkód i potencjalnych strat - co do jakości i ilości - plonu.

Te obserwacje pozwalają stwierdzić, czy szkodniki zaatakowały obrzeża plantacji (istotne w uprawie np. rzepaku, kukurydzy), czy też zagrożone ich żerowaniem są rośliny na większej powierzchni pola, co umożliwia podjęcie decyzji po pierwsze - o rozpoczęciu wykonywania zabiegów ochronnych, po drugie - określeniu wielkości areału, który należy chronić.

Ponadto śledzenie dynamiki rozwoju populacji owadów w ramach codziennego monitoringu pól umożliwia rozpoczęcie ochrony pól w momencie zgodnym z zalecanym przez specjalistów - uwzględniającym tzw. progi ekonomicznej szkodliwości. Dzięki temu zwalczanie szkodników rozpoczyna się w optymalnym czasie  pod względem zahamowania rozwoju populacji szkodników, skuteczności oprysku oraz ponoszonych kosztów. Tak rozpoczyna się proces tzw. integrowanej ochrony roślin, który określa moment, od którego użycie insektycydów jest uzasadnione, gdyż straty powodowane przez żerowanie owadów będą wyższe niż koszty ponoszone na zakup środków ochrony, zużytego paliwa i pracy ludzkiej.

Ważnym elementem tej kalkulacji jest stosowanie pestycydów w możliwie najniższych dawkach, gwarantujących uzyskanie pożądanej skuteczności przy zdecydowanie obniżonej szkodliwości działania na środowisko i maksymalnie ograniczonych nakładach na wielkość i jakość zbieranego plonu.

I tu rodzi się kolejna trudność, wynikająca z wielkości areału, który należałoby objąć codzienną lutracją oraz terminem jej wykonywania. Jeśli plantacja liczy kilkadziesiąt - kilkaset hektarów, pole z daną uprawą jest w dużej odległości od siedziska lub występuje okres spiętrzenia pilnych prac w gospodarstwie - prowadzenie skutecznej lustracji nalotu i rozwoju populacji szkodnikow jest bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Wtedy rolnicy mogą skorzystać z możliwości, jakie zapewnia szybko rozwijające się tzw. rolnictwo precyzyjne.

Do środków  kontroli populacji owadów - jak żółte naczynia, taśmy przylepne, pułapki świetlne i feromonowe, itp. - rolnicy mają do dyspozycji wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, jak elektroniczne pułapki wyposażone w czujniki ruchu lub kamery z sensorami na podczerwień, a także od niedawna drony - bezzałogowe urządzenia latające, których wyposażenie i możliwości prowadzenia obserwacji, kontroli, a ostatnio także wykonywania oprysków - nawet punktowych - są ogromne.

To czym powinno już dysponować praktycznie każde gospodarstwo rolne, to stacja pogodowa, informująca rolnika o tak podstawowych danych, jak wielkość opadów, temperatura, wilgotność powietrza i gleby, prędkość i kierunek wiatru, stosunki wodno-powietrzne w glebie, głębokość położenia podeszwy płużnej, itp. To urządzenie - dostarczając wiele podanych wyżej parametrów - istotnie wspiera rolników w kontroli warunków sprzyjających nalotom i rozwojowi szkodników oraz ich zwalczaniu, dzięki większej precyzji i skuteczności wykonywanych oprysków insektycydami.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atr express - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.